ID 93.1 (Online) (Hà Nội)
BÀI TẬP CUỐI MÔN

Thiết kế một ấn phẩm dàn trang: catalouge, magazine, portfolio, biography, album, ...

Lê Ngọc Diệp
Danh sách các bài đã nộp (9)
Hạn chót Hết giờ
BTCM_ID_Phuong Anh / SGK_Am Nhac2

20-10-2022 · 97 views

In Design - BTCK

20-10-2022 · 90 views

btck

20-10-2022 · 16 views

Minimalism

20-10-2022 · 32 views

layout tạp chí - bài cuối môn

20-10-2022 · 103 views

BTCK

20-10-2022 · 86 views

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

21-10-2022 · 22 views

BTCK

22-10-2022 · 11 views

Cuối Kì

23-10-2022 · 9 views