Tìm kiếm
Danh sách các bài đã nộp (8)
Hạn chót Hết giờ
Ấn phẩm truyền thông: Show diễn âm nhạc

14-11-2022 · 66 views

Sự kiện thuyết trình cải tiến sản phẩm tại công ty LOR Entertainmant

14-11-2022 · 86 views

Bài tập poster

15-11-2022 · 63 views

poster demo cuối kì

15-11-2022 · 25 views

PTS

15-11-2022 · 72 views

BTCK - BỘ ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG

17-11-2022 · 20 views

BTCK

17-11-2022 · 16 views

Sự kiện Street Dance Viet Nam tại Phố đi bộ Hồ Gươm

20-11-2022 · 11 views