BTVN Buổi 1 - Instagram

2023-06-02 00:11:31 · 16 views

Bài tập giữa kỳ_4 trang tạp chí

2022-12-05 23:14:35 · 27 views

BTVN3_Ăn thịt gà

2022-12-01 00:38:31 · 18 views

BTVN1

2022-11-27 22:20:35 · 5 views

Bài tập Cuối kỳ - Sự kiện

2022-11-21 00:00:52 · 16 views

Sự kiện Street Dance Viet Nam tại Phố đi bộ Hồ Gươm

2022-11-20 07:36:40 · 11 views

New collection 2022

2022-11-13 11:09:20 · 14 views

Poster quảng cáo Xe SH MODE màu bạc đen mới năm 2022

2022-11-12 00:02:49 · 23 views

Delicious Cake

2022-11-06 23:09:41 · 37 views

Girl generation

2022-10-31 22:59:43 · 32 views

Dancing on the beach

2022-10-26 23:58:49 · 24 views

UI 101.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Đào Ngọc Yến
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 1 - Instagram

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 8

Xem bằng
UI 101.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Đào Ngọc Yến
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 1 - Instagram

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 8

Xem bằng
ID 95.911 SG
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Lê Giang
Trợ giảng:
Nguyễn Võ Phương Đài
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

Bài tập Buổi 01

BTVN1

Bài tập Buổi 02

Bài tập Buổi 03

BTVN3_Ăn thịt gà

Bài tập Giữa Kì

Bài tập giữa kỳ_4 trang tạp chí

Bài tập Cuối môn

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 94.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BT buổi 1

Dancing on the beach

BT buổi 2

Girl generation

BT buổi 3

Delicious Cake

Bt buổi 4

Poster quảng cáo Xe SH MODE màu bạc đen mới năm 2022

Bt buổi 5

New collection 2022

BTVN buổi 6

Sự kiện Street Dance Viet Nam tại Phố đi bộ Hồ Gươm

BTCK

Bài tập Cuối kỳ - Sự kiện

Xem bằng