Tìm kiếm
Lê Bảo Ngọc

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
UNICA
Học tại
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - ULIS-VNU
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
4466 lượt
Thành viên từ
21/01/2018
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buổi 4 - Lê Bảo Ngọc

2018-06-20 18:16:42 · 634 views

BTVN buổi 4 - Lê Bảo Ngọc

2018-06-19 17:52:08 · 642 views

ID36.1 - Lê Bảo Ngọc - BTVN buổi 2

2018-06-13 17:30:43 · 1308 views

BTVN - Bảo Ngọc - ID36.1

2018-06-08 18:40:32 · 602 views

BTCK - Lê Bảo Ngọc

2018-05-31 20:44:50 · 688 views

Beaver

2018-05-10 18:45:42 · 125 views

Chỉnh sửa Ảnh

2018-04-22 15:20:28 · 179 views

BTVN1

2018-04-21 18:37:41 · 141 views

BTVN buổi 3

2018-04-15 18:59:14 · 147 views

PS 36.19 (Cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

BTVN B1

Thiết kế bìa báo

BTVN B3

BTVN B4

BTVN buổi 4 - Lê Bảo Ngọc

BTVN buổi 5

BTVN buổi 6

Bài tập cuối kỳ

ID 36.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN B1

BTVN - Bảo Ngọc - ID36.1

BTVN B2

ID36.1 - Lê Bảo Ngọc - BTVN buổi 2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN buổi 4 - Lê Bảo Ngọc

BTVN B5

AI 35.10 (Cơ sở 4)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Khánh Linh
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN BUỔI 1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Beaver

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

BTVN B4 - LAYOUT

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK - Lê Bảo Ngọc

AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 4)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 34.12 (Cơ sở 4)
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Dương Thủy Tùng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN buổi 3

BTVN buổi 3

BTVN buổi 4

BTVN1

BTVN buổi 5

Chỉnh sửa Ảnh

Bài tập cuối kỳ

ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0