Nguyễn Thanh Hiền

@Hiềnn

Living in 0

Dự án đã thực hiện
20 dự án
Số lượt xem
63 lượt
Thành viên từ
16/12/2018
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Portfolio on Color ME

2022-07-05 16:30:15 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-07-05 16:30:15 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-07-05 16:30:15 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-07-05 16:30:15 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-07-05 16:30:15 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-07-05 16:30:15 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-07-05 16:30:15 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-07-05 16:30:15 · 0 views

Bài Tập Cuối Khóa

2022-07-05 00:55:39 · 5 views

Bài Tập Giữa Kỳ

2022-07-05 00:54:31 · 3 views

BTVN2

2022-06-23 20:53:49 · 4 views

BTVN buổi 1

2022-06-22 07:52:55 · 11 views

BTVN4

2022-05-27 15:34:52 · 7 views

BTVN1

2022-05-21 00:19:10 · 5 views

Bài tập cuối khóa

2022-05-11 10:12:39 · 5 views

bố cục

2022-05-04 10:31:02 · 4 views

bố cục

2022-05-04 10:29:36 · 6 views

bài tập 3

2022-05-04 10:28:33 · 3 views

Bài tập 2

2022-04-28 14:35:30 · 3 views

Bài tập 1

2022-04-28 14:34:37 · 6 views

UI 91.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân Ánh
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 89.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Trương Bảo Ngọc
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN buổi 1

Bài tập về nhà buổi 2

BTVN2

Bài giữa kì

Bài Tập Giữa Kỳ

Bài cuối kì

Bài Tập Cuối Khóa

Xem bằng
AI 88.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN1

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN4

BTVN B6

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh sách chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0