Tìm kiếm
Nguyễn Thế Ngọc Phượng

@sarahynp

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Đại Học Công nghệ - ĐHQGHN
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
3863 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
06/07/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN_3

2019-09-25 10:48:37 · 484 views

BTVN_2

2019-09-20 23:44:22 · 628 views

BTVN_1

2019-09-17 22:48:15 · 449 views

Bullet Journal

2019-08-30 01:52:17 · 817 views

Bullet Journal

2019-08-28 00:54:52 · 519 views

5 lợi ích của việc đi bộ

2019-08-16 10:57:00 · 544 views

BTVN tuần 1

2019-08-13 21:54:38 · 422 views

AE 62.1
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PS 55.3
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7
AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN_1

BTVN BUỔI 2

BTVN_2

BTVN BUỔI 3

BTVN_3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5 + 6

BTCK

PP 52.3
Power Point
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN tuần 1

BTVN tuần 1

BÀI TẬP BUỔI 4

5 lợi ích của việc đi bộ

BTVN tuần 2

BTVN tuần 3

Bullet Journal

BTCK

Bullet Journal

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0