Nguyễn Ngọc Nhân

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Samsung Electronics VietNam
Học tại
Học Viện Tài Chính - HVTC
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
10683 lượt
Thành viên từ
30/07/2019
Lần cuối Online
06-08-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
X Buổi 1

2020-08-02 20:44:10 · 1663 views

nhan.nn buổi 2

2020-08-02 16:52:57 · 1425 views

Làm quen với AI

2020-02-17 22:33:16 · 573 views

Gaga Show

2019-09-01 14:03:52 · 841 views

GaGa Show

2019-08-31 13:32:12 · 537 views

Mây và núi

2019-08-30 23:53:20 · 2149 views

Tiệm thơ

2019-08-26 22:43:35 · 922 views

Thăn Duy

2019-08-24 20:24:13 · 561 views

MUSI 2

2019-08-17 15:10:44 · 605 views

MUSI magazine

2019-08-17 12:04:33 · 786 views

Đừng tốn tiền đi du lịch, hãy để tiền đi học PS

2019-08-17 09:59:41 · 621 views

PR 64.3
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN B1

X Buổi 1

BTVN B2

nhan.nn buổi 2

BTVN Giữa kỳ

BTVN Cuối kỳ

AE 63.2
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR - Danh Sách Chờ
Premiere
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 59.7 (Cơ sở 2)
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN B1

Làm quen với AI

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 52.6
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

Đừng tốn tiền đi du lịch, hãy để tiền đi học PS

BTVN 2

MUSI 2

BTVN 3

Thăn Duy

BTVN 4

Tiệm thơ

BTVN 5

Mây và núi

BTVN 6

Gaga Show

Xem bằng