Tìm kiếm
Khương Thị Quỳnh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
trường
Học tại
Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) - TLU
Dự án đã thực hiện
19 dự án
Số lượt xem
10747 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
30/07/2019
Lần cuối Online
07-08-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
btvn buổi 2

2020-02-20 11:23:42 · 451 views

btvn1

2020-02-16 23:45:55 · 758 views

btck

2019-11-28 10:13:41 · 890 views

đường dẫn

2019-11-19 20:01:35 · 463 views

btvn3

2019-11-14 14:27:48 · 503 views

btvn2

2019-11-14 13:53:33 · 540 views

btvnb1

2019-11-10 16:30:41 · 423 views

phong canh

2019-11-07 13:54:46 · 606 views

ý tưởng Logo

2019-10-04 16:00:49 · 916 views

Logo tiệm kem con cá

2019-10-04 15:58:41 · 554 views

Layout

2019-09-25 14:02:47 · 648 views

bài hát

2019-09-20 13:45:25 · 465 views

luc si

2019-09-18 13:50:30 · 453 views

copy :))

2019-09-13 11:35:33 · 575 views

PHIM PHÁP Y

2019-08-30 18:39:29 · 526 views

dim sum

2019-08-20 08:39:04 · 641 views

món quà nhỏ

2019-08-15 00:32:04 · 436 views

Film magazine

2019-08-13 00:58:23 · 441 views

hành tinh lừa

2019-08-07 22:41:31 · 458 views

PR 59.4 (Cơ sở 2)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN buổi 1

btvn1

[PREMIERE 59.4] - BTVN BUỔI 2

btvn buổi 2

BTVN giữa kì

BTVN cuối kì

PT 56.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Buổi 1

btvnb1

Buổi 2

btvn2

Buổi 3

đường dẫn

BTCK

btck

Bằng Giỏi
AI 54.3
Illustrator
Giảng viên:
Lê Thanh Huyền
Trợ giảng:
Nguyễn Tài Sơn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1 - Làm quen với Illustrator

copy :))

BTVN B2 - Tạo hình nâng cao

luc si

BTVN B3 - Typography

bài hát

BTVN B4 - Bố cục & Màu sắc

Layout

BTVN B5&6 - Logo/Infographic

ý tưởng Logo

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Logo tiệm kem con cá

Bằng Giỏi
PS 52.11
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN B1

hành tinh lừa

BTVN B2

Film magazine

BTVN B3

món quà nhỏ

BTVN B4

dim sum

BTVN B5

BTVN B6

BTCK

PHIM PHÁP Y

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0