Tìm kiếm
Phạm Quỳnh Nga

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Chưa từng
Học tại
Đại Học Thương Mại - TMU
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
4446 lượt
Thành viên từ
06/08/2019
Lần cuối Online
22-08-2021
Liên hệ
Kỹ năng
BT4

2019-11-19 19:07:10 · 488 views

BT4

2019-11-19 01:51:41 · 461 views

Digital

2019-11-14 19:05:24 · 411 views

BT1

2019-11-07 00:33:13 · 513 views

The corner

2019-10-10 01:02:35 · 588 views

btvn4

2019-09-29 23:04:51 · 517 views

btvn3

2019-09-26 00:04:40 · 459 views

Bài tập về nhà 2

2019-09-19 18:47:14 · 444 views

Bài tập 1

2019-09-18 00:34:40 · 565 views

PP 59.1
Power Point
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
AE 57.1
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PS 56.2
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

BT1

BTVN B2

BTVN B3

Digital

BTVN B4

BT4

BTVN B5

BTCK

PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

Bài tập 1

BTVN BUỔI 2

Bài tập về nhà 2

BTVN BUỔI 3

btvn3

BTVN BUỔI 4

btvn4

BTVN BUỔI 5 + 6

BTCK

The corner

PS 54.5
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN B1

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

BT4

BTVN B5

BTCK

STUDY PACK Hà Nội - 9 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0