Hoàng Quế Hương

Living in Hà Nội

Taiwan

Đang làm tại
Klook
Học tại
Đại Học Hà Nội - HANU
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
4937 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Số lượt Featured
6 lượt
Thành viên từ
21/08/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN CK

2022-09-19 18:41:38 · 188 views

BTVN GK

2022-09-17 00:13:56 · 113 views

BTVN #3

2022-09-08 22:09:39 · 52 views

BTVN #2

2022-09-08 17:27:06 · 118 views

BTVN #1

2022-09-01 13:52:55 · 123 views

BTVN buổi 1

2019-12-05 00:17:41 · 486 views

Hoàng Quế Hương

2019-10-10 10:30:46 · 683 views

Bài tập cuối kì

2019-10-01 23:11:25 · 616 views

BTVN buổi 3 - bố cục đường dẫn - bố cục đóng khung

2019-09-19 21:55:55 · 608 views

BTVN buổi 2

2019-09-18 15:06:30 · 846 views

BTVN buổi 2

2019-09-18 14:57:00 · 596 views

The Moon

2019-09-12 01:17:00 · 508 views

UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 01

BTVN #1

BTVN Buổi 02

BTVN #2

BTVN Buổi 03

BTVN #3

BT Giữa khoá

BTVN GK

BT Cuối khoá

BTVN CK

Xem bằng
AI 57.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5 + 6

BÀI TẬP CUỐI KÌ

PR 56.2 (cơ sở 5)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PS 55.4
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN01

Hoàng Quế Hương

BTVN02

BTVN03

BTVN04

BTVN05

BTCK

STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 54.4
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

Buổi 1

The Moon

Buổi 2

BTVN buổi 2

Buổi 3

BTVN buổi 3 - bố cục đường dẫn - bố cục đóng khung

BTCK

Bài tập cuối kì

Xem bằng