Lê Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
0924245748
Học tại
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
11009 lượt
Thành viên từ
30/10/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Liên hệ
Kỹ năng
Nộp bài cuối kỳ

2020-04-18 14:11:22 · 462 views

BTVN Buổi 4

2020-04-09 08:47:06 · 449 views

BTVN B2

2020-04-04 11:28:37 · 1128 views

BTVN B1

2020-04-04 09:12:40 · 491 views

HW_B1

2020-03-25 10:10:34 · 395 views

Bài tập buổi 2

2020-02-20 05:06:24 · 430 views

Bài tập buổi 3

2020-02-20 05:05:53 · 511 views

Bai tap buoi 1

2019-12-05 18:02:15 · 506 views

B5

2019-11-28 15:47:06 · 1654 views

B4

2019-11-28 15:46:09 · 458 views

B3

2019-11-28 15:44:31 · 1076 views

B2

2019-11-28 15:43:21 · 523 views

B1

2019-11-28 15:41:45 · 539 views

Lê Anh_Đường dẫn

2019-11-14 14:37:10 · 1371 views

Lê Anh_Đóng Khung

2019-11-14 14:36:40 · 515 views

Tan tầm_Bài tập về nhà buổi 01_Lê Anh

2019-11-05 21:30:57 · 501 views

ID - Danh Sách Chờ
InDesign
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 60.4 (Cơ sở 5)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN B1

BTVN BUỔI 2

BTVN B2

BTVN BUỔI 4

BTVN Buổi 4

BTVN CUỐI KỲ

Nộp bài cuối kỳ

AI 59.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Anh
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN B1 - Làm quen với Illustrator

BTVN B2 - Tạo hình nâng cao

Bài tập buổi 2

BTVN B3 - Typography

Bài tập buổi 3

BTVN B4 - Màu sắc

BTVN B5 & 6 - Logo/Infographic

BÀI TẬP CUỐI KÌ

AE 58.3
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR - Danh Sách Chờ
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 57.2
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN B1

Bai tap buoi 1

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 56.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

Buổi 1

Tan tầm_Bài tập về nhà buổi 01_Lê Anh

Buổi 2

Buổi 3

Lê Anh_Đường dẫn

BTCK

B5

Xem bằng