Nguyễn Văn Công

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Designer
Học tại
Đh Kiến Trúc HN
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
10002 lượt
Thành viên từ
19/12/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập buổi 3

2020-05-15 03:28:42 · 1242 views

Bài tập buổi 1 . PR

2020-05-08 13:25:34 · 510 views

...

2020-04-17 01:49:33 · 786 views

:))

2020-04-03 18:17:14 · 501 views

:))

2020-04-01 01:12:19 · 724 views

:))

2020-03-25 04:32:08 · 499 views

Bài tập 2

2020-02-28 22:19:25 · 768 views

Bài tập AE buổi 1

2020-02-21 19:39:34 · 480 views

Thương Hiệu Phở Ngân. Cho mình xin nhận xét để hoàn thiện hơn ạ

2020-01-21 19:58:25 · 713 views

:))))

2020-01-19 19:29:08 · 876 views

CHúc mừng năm mới

2020-01-19 17:16:39 · 595 views

SỬ dụng typography + Photoshop

2020-01-11 05:35:26 · 642 views

BTVN

2020-01-09 16:43:44 · 567 views

sử dụng khối hình học

2020-01-07 02:29:24 · 1099 views

PR 61.2
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN BUỔI 1

Bài tập buổi 1 . PR

Bài Tập PR buổi 2

Bài Tập PR buổi 3

Bài tập buổi 3

Bài tập PR giữa Kỳ

Bài Tập Cuối Khóa

PS 60.9 (Cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN 1

BTVN 2

:))

BTVN03

BTVN04

:))

BTVN05

:))

BTCK

...

AE 59.2
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

Bài tập AE buổi 1

BÀI TẬP BUỔI 2

Bài tập 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP BUỔI GIỮA KỲ

BÀI TẬP BUỔI CUỐI KỲ

STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 58.6
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

sử dụng khối hình học

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

SỬ dụng typography + Photoshop

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

CHúc mừng năm mới

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

:))))

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Thương Hiệu Phở Ngân. Cho mình xin nhận xét để hoàn thiện hơn ạ

Xem bằng