Nguyễn Ngọc Huy Hoàng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Viện Đại Học Mở Hà Nội - HOU
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
16833 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Thành viên từ
07/08/2020
Lần cuối Online
15-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập giữa kỳ và bài sửa

2021-08-04 21:48:10 · 1375 views

Bài giữ khóa

2021-08-03 10:46:36 · 1040 views

BTVN B2

2021-07-28 18:53:32 · 287 views

BT Buổi 1

2021-07-23 21:57:29 · 183 views

BTCK

2021-01-07 18:53:49 · 453 views

Lồng tiếng

2021-01-02 18:21:34 · 444 views

Cắt ghép

2020-12-16 22:25:18 · 922 views

Bài tập cuối kỳ

2020-10-15 19:29:15 · 1680 views

collage Art

2020-10-11 16:30:58 · 479 views

Chỉnh ảnh

2020-10-11 16:18:47 · 1399 views

Bìa tạp chí

2020-09-29 16:45:08 · 1930 views

Cắt ghép ảnh

2020-09-24 13:33:12 · 1385 views

Cuối Kỳ

2020-09-17 15:52:54 · 1184 views

Typography

2020-09-03 15:27:16 · 1326 views

Sử dụng pentool

2020-09-01 11:36:34 · 1373 views

Nguyễn Ngọc Huy Hoàng

2020-08-27 00:51:05 · 1373 views

AE 77.4 (Online)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BT Buổi 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN B2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

Bài tập giữa kỳ và bài sửa

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

ID 74.1 (Trung Kính)
InDesign
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 72.1
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 70.4 (Trường Chinh)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

Btvn buổi 1

Cắt ghép

Btvn buổi 2

Lồng tiếng

Btvn giữa kì

Bài tập cuối khoá

BTCK

Xem bằng
PS 66.6
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN BUỔI 1

Cắt ghép ảnh

BTVN BUỔI 2

Bìa tạp chí

BTVN BUỔI 3

collage Art

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

Chỉnh ảnh

BTVN BUỔI 6

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
AI 65.7 (Cơ sở 2)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Huy Minh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1

Nguyễn Ngọc Huy Hoàng

BTVN B2

Sử dụng pentool

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

Typography

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Cuối Kỳ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0