Vũ Thanh Thuỳ

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Chưa
Học tại
Học Viện Ngân Hàng - HVNH
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
7245 lượt
Thành viên từ
25/08/2020
Liên hệ
Kỹ năng
.

2021-01-07 23:20:47 · 632 views

.

2021-01-07 09:48:29 · 565 views

.

2020-12-31 12:36:02 · 352 views

.

2020-12-31 12:35:29 · 388 views

.

2020-12-17 19:02:55 · 412 views

TRIỂN LÃM

2020-10-22 17:52:58 · 1218 views

.

2020-10-06 14:29:21 · 463 views

BTVN 3

2020-10-01 14:04:56 · 1181 views

Cover Magazine

2020-09-29 13:46:15 · 1580 views

TRANSFROM TOOL,Quick Selection Tool...

2020-09-24 01:59:32 · 454 views

AE 76.5 (Online)
After Effects
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PT 73.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PT - Danh Sách Chờ
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 71.2
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI 70.2
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

.

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

.

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

.

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

.

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

BÀI TẬP CUỐI KÌ

.

AI - Danh Sách Chờ
Illustrator
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ
Illustrator
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 66.2
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN 1

TRANSFROM TOOL,Quick Selection Tool...

BTVN 2

Cover Magazine

BTVN 3

BTVN 3

BT GIỮA KÌ

.

BT BUỔI 5

BT BUỔI 6

BT CUỐI KÌ

TRIỂN LÃM