Linh Chi

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
7630 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
25/11/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Bear

2023-01-16 23:03:56 · 8 views

BT Giữa kì

2022-12-10 15:15:57 · 11 views

Cupcake house

2022-11-19 14:53:57 · 6 views

Vẽ lại phong cảnh

2022-11-13 14:47:45 · 11 views

MUSIC FESTIVAL POSTER

2022-10-01 18:54:21 · 25 views

POSTER THE COFFEE HOUSE

2022-09-25 22:11:47 · 32 views

Collage art

2022-09-16 20:42:12 · 14 views

Woman & Cat

2022-09-11 08:21:41 · 12 views

Kinetic Typography

2021-01-21 14:54:48 · 434 views

Motion

2021-01-19 09:05:00 · 1046 views

Video

2021-01-13 18:43:36 · 1109 views

Logo thương hiệu trang sức cao cấp Tulip

2021-01-06 19:00:55 · 1074 views

Happy New Year card

2020-12-28 22:54:58 · 1398 views

Forget me not

2020-12-23 21:33:52 · 629 views

Cúc Họa Mi

2020-12-21 21:27:03 · 757 views

PIG

2020-12-16 16:49:52 · 1064 views

DP 94.1 (Online)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 8 /16
Số Topic đã hoàn thành: 4 /8

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

Vẽ lại phong cảnh

BTVN Buổi 4

Cupcake house

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

Bài tập giữa kỳ

BT Giữa kì

Bài tập cuối kỳ

Bear

Xem bằng
PS 92.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Btvn buổi 1

Woman & Cat

BTVN B2

Collage art

BTVN buổi 4

POSTER THE COFFEE HOUSE

BT buổi 5

BTCK

MUSIC FESTIVAL POSTER

Xem bằng
AE 71.1
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN BUỔI 1

Video

BTVN BUỔI 2

Motion

BTVN BUỔI 3

Kinetic Typography

BT GIỮA KỲ

BT CUỐI KỲ

AI 70.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

PIG

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Cúc Họa Mi

Buổi 3 - Typography

Forget me not

BÀI TẬP GIỮA Kì

Happy New Year card

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Logo thương hiệu trang sức cao cấp Tulip

Xem bằng