Trần Phương Ngọc Hà

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
hà nội
Học tại
Học Viện Ngân Hàng - HVNH
Dự án đã thực hiện
28 dự án
Số lượt xem
6857 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
02/06/2021
Lần cuối Online
14-05-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-05-11 00:18:20 · 13 views

BTGK UI UX

2022-05-08 23:37:05 · 10 views

bt3

2022-04-27 19:27:42 · 3 views

bt 2

2022-04-20 19:15:37 · 3 views

btgky

2022-03-01 19:07:28 · 3 views

bt3ae

2022-02-28 23:50:48 · 1 views

Btae2

2022-02-22 00:40:14 · 3 views

BTae1

2022-02-22 00:38:23 · 4 views

btcky

2022-02-04 21:15:22 · 5 views

bt2

2022-01-22 14:59:10 · 54 views

b1

2022-01-14 23:02:13 · 77 views

bycky

2021-10-08 14:15:00 · 179 views

BTVN

2021-09-29 12:16:37 · 192 views

BTVN

2021-09-22 15:10:07 · 143 views

bài tập cuối kỳ

2021-09-12 14:38:35 · 251 views

BTB2

2021-08-28 12:06:56 · 164 views

bài tập 1

2021-08-24 22:16:25 · 196 views

bt5

2021-07-24 00:02:10 · 285 views

bt6

2021-07-21 22:50:44 · 215 views

btvn4

2021-07-17 01:16:52 · 559 views

btvn3

2021-07-13 21:52:40 · 168 views

bt2

2021-07-10 00:40:39 · 1102 views

bt1

2021-07-06 00:59:08 · 1275 views

btck

2021-06-27 16:58:43 · 217 views

bt4

2021-06-26 13:34:08 · 246 views

bt3

2021-06-20 15:34:57 · 290 views

bt2

2021-06-19 00:54:27 · 992 views

BTVN B1

2021-06-13 13:27:12 · 207 views

UI 87.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lưu Viết Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 01

BTVN Buổi 02

bt 2

BTVN Buổi 03

bt3

BTGK

BTGK UI UX

BTCK

BTCK

Xem bằng
UI - UX - Danh Sách Chờ (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 85.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Bài tập về nhà Buổi 1

BTae1

Bài tập về nhà Buổi 2

Btae2

Bài Tập Buổi 3

bt3ae

Bài Tập Giữa Kỳ

btgky

Bài Tập Cuối Kỳ

Xem bằng
PP 84.2 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Bài tập tuần 1

b1

Bài tập tuần 2

bt2

Bài tập cuối môn

btcky

Xem bằng
PT 80.1 (Online)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Black & White

BTVN

FOOD PHOTOGRAPHY

BTVN

Bạn là ai?

bycky

Xem bằng
PR 79.2 (Online)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN BUỔI 1

bài tập 1

BTVN BUỔI 2

BTB2

BTVN CUỐI KỲ

bài tập cuối kỳ

Xem bằng
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 76.15 (Online)
Illustrator
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

bt1

BTVN BUỔI 1

bt2

BTVN BUỔI 3

btvn3

BTVN BUỔI 4

btvn4

BTVN BUỔI 5

bt5

BTCK

bt6

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 75.17 (Online)
Photoshop
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN 1

BTVN B1

BTVN 2

bt2

BTVN 3

bt3

BTVN 4

bt4

BTCK

btck

Xem bằng