Trần Duy Dương

Living in Thái Nguyên

Thái Nguyên

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
6282 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
14/08/2021
Lần cuối Online
12-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Nộp bài tập cuối kỳ

2021-12-13 14:43:37 · 694 views

Nộp bài giữa kỳ

2021-11-22 08:33:58 · 841 views

BTVN 1

2021-11-12 18:50:29 · 178 views

BTVN 2

2021-10-19 12:27:10 · 299 views

BTVN 1

2021-10-13 22:13:57 · 305 views

BTVN 4

2021-09-27 19:07:19 · 717 views

BTVN 3

2021-09-23 12:31:56 · 281 views

BTVN 2

2021-09-18 16:16:27 · 329 views

BTVN 1

2021-09-16 13:22:41 · 236 views

BTVN 5

2021-09-12 16:55:01 · 198 views

Ấn phẩm

2021-09-12 15:12:16 · 246 views

Ấn phẩm

2021-09-11 01:12:31 · 268 views

Nộp BTVN 4

2021-09-03 02:30:35 · 295 views

Nộp BTVN 3

2021-08-28 23:14:58 · 349 views

Nộp lại BTVN 2

2021-08-28 21:07:24 · 209 views

BTVN 2

2021-08-27 23:37:10 · 612 views

BTVN buổi 1

2021-08-21 23:20:56 · 225 views

UI - UX - Danh Sách Chờ (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 85.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PT 84.2 (Online) (Hà Nội)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
AE 82.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

Bài Tập Buổi 1

BTVN 1

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài Tập Giữa Kỳ

Nộp bài giữa kỳ

Bài Tập Cuối Kỳ

Nộp bài tập cuối kỳ

PR 81.1 (Online)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Thắng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN buổi 1

BTVN 1

BTVN buổi 2

BTVN 2

BTVN giữa kì

Bài tập cuối khóa

Xem bằng
AI 80.2 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BUỔI 1

BTVN 1

BUỔI 2

BTVN 2

BUỔI 3

BTVN 3

BUỔI 4

BTVN 4

BUỔI 5

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 79.10 (Online)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

BTVN buổi 1

BTVN 2

Nộp lại BTVN 2

BTVN 3

Nộp BTVN 3

BTVN 4

Nộp BTVN 4

BTVN 5

BTVN 5

BTCK

Ấn phẩm