NGUYEN DUY LONG

@Ley

I'm a Graphic Designer based in Ha Noi, Viet Nam.

Đang làm tại
Tự do
Học tại
Đại Học Thăng Long
Dự án đã thực hiện
20 dự án
Số lượt xem
3982 lượt
Số lượt thích
19 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
07/10/2021
Lần cuối Online
26-05-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
Nguyễn Long - BTGK

2022-06-22 19:04:46 · 53 views

Nguyễn Long - BTVN B1

2022-06-15 17:16:56 · 32 views

Nguyễn Long - BTCK UIUX

2022-06-02 17:53:12 · 100 views

Nguyễn Long - BTGK UI/UX

2022-05-25 19:20:10 · 82 views

Nguyễn Long - BTVN B3 UI/UX

2022-05-20 16:31:11 · 23 views

Nguyễn Long - BTVN B2 UIUX

2022-05-19 17:31:41 · 15 views

Nguyễn Long - BTVN B1 UIUX

2022-05-19 11:13:54 · 18 views

AE - BTVN B1

2022-05-01 12:41:59 · 7 views

Nguyễn Long - BTCK PR 84.1

2022-04-05 21:42:02 · 15 views

Long Nguyễn - BTVN B1

2022-01-06 21:54:49 · 1438 views

Nguyễn Long - BTCK

2021-12-02 11:38:43 · 154 views

Nguyễn Long - BTCK Demo

2021-11-30 20:38:03 · 161 views

Nguyễn Long - BTVN 4

2021-11-23 16:10:35 · 219 views

Nguyễn Long - BTVN 3

2021-11-18 17:59:37 · 136 views

Long Nguyễn

2021-11-04 20:19:28 · 147 views

Long Nguyễn - BTVN 5

2021-10-28 15:01:23 · 207 views

Long Nguyễn - BTVN 4

2021-10-26 13:52:46 · 337 views

Long Nguyễn - BTVN 3

2021-10-21 15:09:26 · 200 views

BTVN 2 - Bìa tạp chí

2021-10-18 22:04:49 · 428 views

Long Nguyễn - BTVN 1

2021-10-13 22:10:06 · 210 views

PP 89.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN Tuần 1

Nguyễn Long - BTVN B1

BTVN Tuần 2

Nguyễn Long - BTGK

BTVN tuần 3

UI 88.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lưu Viết Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 01

Nguyễn Long - BTVN B1 UIUX

BTVN Buổi 02

Nguyễn Long - BTVN B2 UIUX

BTVN Buổi 03

Nguyễn Long - BTVN B3 UI/UX

BTGK

Nguyễn Long - BTGK UI/UX

BTCK

Nguyễn Long - BTCK UIUX

Xem bằng
AE 85.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài tập về nhà Buổi 1

AE - BTVN B1

Bài tập về nhà Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài Tập Giữa Kỳ

Bài Tập Cuối Kỳ

Xem bằng
PR 84.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BVN buổi 1

Long Nguyễn - BTVN B1

Bài tập buổi 2

Bài tập giữa kỳ

Bài tập cuối kỳ

Nguyễn Long - BTCK PR 84.1

Xem bằng
PR - Danh Sách Chờ
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 82.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

Nguyễn Long - BTVN 3

BTVN BUỔI 4

Nguyễn Long - BTVN 4

BTVN BUỔI 5 + 6

Nguyễn Long - BTCK Demo

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Nguyễn Long - BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 81.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN 1

Long Nguyễn - BTVN 1

BTVN 2

BTVN 2 - Bìa tạp chí

BTVN 3

Long Nguyễn - BTVN 3

BTVN 4

Long Nguyễn - BTVN 4

BTVN 5

BTCK

Long Nguyễn

Xem bằng