BTGK - The Red Sleeve

2022-06-27 00:32:38 · 34 views

BTVN buổi 1

2022-06-15 17:43:42 · 25 views

BTGK - Hospital Playlist

2022-05-25 19:20:08 · 73 views

Hero Header

2022-05-22 21:05:51 · 18 views

Instagram

2022-05-22 00:25:45 · 21 views

Hà My - btvnb2

2022-01-11 17:50:13 · 66 views

Hà My - btvn1

2022-01-06 19:03:54 · 458 views

BTCK - EXO

2021-12-02 11:43:54 · 847 views

demo btck

2021-11-30 17:27:39 · 197 views

thiệp 20/11

2021-11-23 16:06:49 · 1122 views

BTVN

2021-11-19 16:22:11 · 898 views

ấn phẩm cuối kì

2021-11-05 19:51:51 · 165 views

before - after

2021-10-28 15:04:13 · 191 views

layout

2021-10-26 13:45:02 · 157 views

BTVN 3

2021-10-21 15:09:14 · 227 views

BTVN 2 - Bìa tạp chí

2021-10-18 21:58:28 · 214 views

sử dụng pentool

2021-10-13 22:09:06 · 428 views

PP 89.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN Tuần 1

BTVN buổi 1

BTVN Tuần 2

BTGK - The Red Sleeve

BTVN tuần 3

UI 88.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lưu Viết Huy
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN Buổi 01

Instagram

BTVN Buổi 02

BTVN Buổi 03

Hero Header

BTGK

BTGK - Hospital Playlist

BTCK

Xem bằng
PR 84.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BVN buổi 1

Hà My - btvn1

Bài tập buổi 2

Hà My - btvnb2

Bài tập giữa kỳ

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
PR - Danh Sách Chờ
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 82.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN

BTVN BUỔI 4

thiệp 20/11

BTVN BUỔI 5 + 6

demo btck

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK - EXO

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 81.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

sử dụng pentool

BTVN 2

BTVN 2 - Bìa tạp chí

BTVN 3

BTVN 3

BTVN 4

layout

BTVN 5

before - after

BTCK

ấn phẩm cuối kì

Xem bằng