Lê Ngọc Bảo Châu

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại học Kinh Doanh - Công nghệ Hà Nội
Dự án đã thực hiện
33 dự án
Số lượt xem
5776 lượt
Số lượt thích
24 lượt
Số lượt Featured
8 lượt
Thành viên từ
22/10/2021
Lần cuối Online
15-03-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN

2022-05-16 12:55:41 · 28 views

BTGK

2022-04-01 16:17:41 · 17 views

BTVN 3

2022-03-30 04:25:32 · 6 views

BTVN 2

2022-03-23 16:31:21 · 9 views

B1

2022-03-18 19:23:45 · 9 views

BTCK - Mobile app

2022-03-10 15:27:58 · 29 views

BTGK- LANDING PAGE

2022-03-01 18:38:25 · 17 views

BTVN 3- SQUARESPACE Hero header

2022-02-24 17:54:14 · 21 views

BTVN 2_ Card

2022-02-22 14:49:42 · 24 views

BTVN B1

2022-02-17 15:08:08 · 32 views

BTCK

2022-01-28 16:09:27 · 59 views

BTVN 5- Magazine cover

2022-01-21 14:17:14 · 19 views

BTVN 4 - Color

2022-01-18 17:28:57 · 34 views

BTVN 3: Layout

2022-01-14 15:12:25 · 126 views

BTVN - Typo

2022-01-12 13:30:49 · 99 views

BTVN b1

2022-01-07 14:04:42 · 479 views

Final- Infographic

2021-12-30 19:29:09 · 679 views

BTVN buổi 5- Pre Final

2021-12-26 12:38:11 · 270 views

BTVN 4: Christmas invitation card

2021-12-23 16:28:07 · 702 views

BTVN 3 - Typo

2021-12-16 17:26:49 · 70 views

BTVN 2

2021-12-14 11:41:46 · 92 views

BTVN b1- Characters

2021-12-09 02:47:34 · 122 views

Final- Manipulation: Train back home

2021-12-01 23:34:36 · 783 views

Btvn 5 - Blend

2021-11-25 19:01:30 · 182 views

Lesson 4: Layout 2

2021-11-22 22:15:07 · 116 views

Lesson 4- Layout

2021-11-22 15:50:35 · 107 views

JOKER

2021-11-18 18:35:39 · 120 views

EGO

2021-11-18 09:08:41 · 418 views

Bải 2.2

2021-11-16 17:18:37 · 104 views

Bài 2.3

2021-11-15 19:38:22 · 181 views

Bài 2.1 - Magazine cover

2021-11-15 19:37:09 · 108 views

Bài tập về nhà 1-2

2021-11-11 18:03:00 · 352 views

Bài tập về nhà buổi 1

2021-11-10 16:03:07 · 362 views

PT 88.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
PHẠM THỊ HẢI YẾN
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /2

BTVN buổi 2

BTVN

Bài tập cuối khoá

AE 86.3 (Offline)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

B1

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BTVN 3

BÀI TẬP BUỔI 4

BTGK

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Bằng Giỏi
UI 85.1 (Offline)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 01

BTVN B1

BTVN Buổi 02

BTVN 2_ Card

BTVN Buổi 03

BTVN 3- SQUARESPACE Hero header

BTGK

BTGK- LANDING PAGE

BTCK

BTCK - Mobile app

Bằng Giỏi
ID 84.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (GD)
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

BTVN b1

BTVN Buổi 2 - Typography

BTVN - Typo

BTVN Buổi 3 - Layout

BTVN 3: Layout

BTVN Buổi 4 - Color

BTVN 4 - Color

BTVN BUỔI 5

BTVN 5- Magazine cover

BTCK

BTCK

Bằng Giỏi
AI 83.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN b1- Characters

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN BUỔI 3

BTVN 3 - Typo

BTVN BUỔI 4

BTVN 4: Christmas invitation card

BTVN BUỔI 5 + 6

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Final- Infographic

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 82.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN BUỔI 1

Bài tập về nhà 1-2

BTVN BUỔI 2

Bải 2.2

BTVN BUỔI 3

JOKER

BTVN GIỮA KỲ

Lesson 4: Layout 2

BTVN BUỔI 5

Btvn 5 - Blend

BTVN BUỔI 6

BTVN CUỐI KỲ

Final- Manipulation: Train back home

Bằng Giỏi