Tìm kiếm
Trần Lê Bách

Living in TP HCM

Đang làm tại
TP HCM
Học tại
UEF
Dự án đã thực hiện
27 dự án
Số lượt xem
2289 lượt
Số lượt thích
14 lượt
Số lượt Featured
5 lượt
Thành viên từ
24/11/2021
Lần cuối Online
14-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
btb4

2022-11-08 19:04:29 · 44 views

btvn b3 - làm báo

2022-11-03 19:00:13 · 36 views

Tùng

2022-10-27 22:37:10 · 45 views

Ngọt

2022-10-26 14:08:16 · 47 views

menu đồ ăn

2022-08-13 21:05:58 · 34 views

btvn b3

2022-08-12 11:51:08 · 17 views

stranger things Card

2022-08-06 09:31:08 · 30 views

instagram

2022-08-04 20:31:15 · 40 views

THE THEORIES OF EVERYTHING

2022-07-31 22:05:57 · 10 views

btvn2

2022-07-13 21:50:25 · 14 views

btvn1 - Bách Lê

2022-07-13 21:18:13 · 17 views

bài tập cuối kì

2022-06-01 21:58:08 · 106 views

chillies

2022-05-25 15:33:22 · 31 views

btvn1

2022-05-14 09:47:46 · 29 views

poster phim wandavision

2022-04-14 11:00:34 · 28 views

MV ca nhạc

2022-03-31 00:06:22 · 12 views

buoi 2

2022-03-21 10:14:48 · 9 views

btvn buoi 1

2022-03-17 14:42:05 · 5 views

Bài tập cuối kỳ

2022-03-16 14:25:46 · 34 views

bt giua ky

2022-03-06 22:52:44 · 17 views

buoi 2

2022-02-24 18:52:14 · 5 views

btvn b1

2022-02-17 19:37:00 · 2 views

Bài cuối kì

2022-01-01 20:54:30 · 511 views

Christmas card·

2021-12-21 18:14:54 · 151 views

BTVN-buoi 3

2021-12-16 13:23:45 · 387 views

HW BUỔI 2

2021-12-11 11:00:48 · 79 views

Bai tap ve nha -buoi 1-Tran Le Bach

2021-12-09 10:15:22 · 549 views

ID 94.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN Buổi 1

Ngọt

BTVN Buổi 2 - Typography

Tùng

BTVN Buổi 3 - Layout

btvn b3 - làm báo

BTVN Buổi 4

btb4

BTVN Buổi 5

BTCK

Bằng Giỏi
UI 91.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 1

instagram

BTVN Buổi 2

stranger things Card

BTVN Buổi 3

btvn b3

Bài tập giữa khoá

menu đồ ăn

BTVN cuối khoá

Bằng Khá
PR 90.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN BUỔI 1

btvn1 - Bách Lê

BTVN BUỔI 2

btvn2

BTVN CUỐI KỲ

THE THEORIES OF EVERYTHING

Bằng Giỏi
ID DANH SÁCH CHỜ SG Online
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 88.1 (Online)
Power Point
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Tuần 1

btvn1

BTVN Tuần 2

chillies

BTVN Tuần 3

bài tập cuối kì

PS 86.311 ONLINE SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Thịnh Lương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN buổi 01

btvn buoi 1

BTVN buổi 02

buoi 2

BÀI TẬP GIỮA KỲ

MV ca nhạc

BT CUỐI KỲ

poster phim wandavision

Bằng Giỏi
AE 85.311 ONLINE SG
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Trợ giảng:
Đinh Hồng Ngọc
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN B1

btvn b1

BTVN b2

buoi 2

BT Giữa Kỳ

bt giua ky

BT Cuối Kỳ

Bài tập cuối kỳ

Bằng Giỏi
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 83.312 ONLINE SG
Illustrator
Giảng viên:
Phạm Nguyễn Thanh Vy
Trợ giảng:
Nguyễn Lê Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập Buổi 01

Bai tap ve nha -buoi 1-Tran Le Bach

Bài tập Buổi 02

HW BUỔI 2

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

BTVN-buoi 3

BÀI GIỮA KỲ

Christmas card·

BÀI CUỐI KÌ

Bài cuối kì

Bằng Giỏi