Tìm kiếm
Trần Kim Huệ

Living in 0

Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
92 lượt
Thành viên từ
26/01/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Redesign Instagram

2022-09-07 16:36:52 · 8 views

btvn2

2022-07-15 23:09:12 · 4 views

btvn1

2022-07-12 16:41:42 · 10 views

btgk

2022-06-23 17:37:18 · 17 views

BTVN1

2022-06-13 20:24:01 · 10 views

btck

2022-04-13 22:26:37 · 4 views

btgk

2022-03-30 20:45:56 · 3 views

btvn2

2022-03-26 23:12:34 · 7 views

btvn1

2022-03-18 15:13:42 · 4 views

BTCK

2022-03-11 20:09:41 · 5 views

bvn5

2022-03-04 12:54:56 · 2 views

btvn4

2022-03-02 16:26:22 · 7 views

btvn3

2022-02-25 18:38:13 · 4 views

btvn2

2022-02-24 23:12:26 · 1 views

BTVN buổi 1

2022-02-19 00:07:32 · 6 views

UI 92.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN B1

Redesign Instagram

BTVN B2

BTVN B3

BTGK

BTCK

Bằng Giỏi
AE 90.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài Tập Buổi 1

btvn1

Bài Tập Buổi 2

btvn2

Bài Tập Buổi 3

Bài Tập Giữa Kỳ

Bài Tập Cuối Kỳ

PR 89.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Trương Bảo Ngọc
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN1

Bài tập về nhà buổi 2

Bài giữa kì

btgk

Bài cuối kì

Bằng Giỏi
PP 88.1 (Online)
Power Point
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
AI 86.4 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN B1

btvn1

BTVN B2

btvn2

BTVN B3

BTVN B4

btgk

BTCK

btck

Bằng Giỏi
PS 85.5 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Trung Hiếu
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1

BTVN buổi 1

BTVN 2

btvn2

BTVN 3

btvn3

BTGK

btvn4

BTVN Buổi 5

bvn5

BTCK

BTCK

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0