Chu Minh Thái

@Thái

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
53 dự án
Số lượt xem
2441 lượt
Số lượt thích
22 lượt
Thành viên từ
06/03/2022
Lần cuối Online
08-06-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Kỹ năng
Thiết kế mới 02 màn hình mobile có chứa Card

2022-11-28 14:09:06 · 28 views

BTVN

2022-11-24 16:25:18 · 20 views

BTCM

2022-10-21 12:58:13 · 46 views

BTCM

2022-10-20 10:59:06 · 23 views

BTVN 4

2022-10-11 14:55:25 · 14 views

btvn 3

2022-10-06 11:30:33 · 30 views

Btvn 3

2022-10-05 15:27:42 · 15 views

BTVN 2

2022-10-04 08:54:48 · 35 views

BTCM

2022-10-02 00:39:22 · 28 views

BTVN 1

2022-09-29 14:30:10 · 15 views

BTGK

2022-09-25 12:07:16 · 17 views

BTVN buoi 3

2022-09-23 18:01:23 · 17 views

BTCM

2022-09-23 16:55:36 · 63 views

BTVN

2022-09-18 15:52:17 · 22 views

BTVN BUOI 1

2022-09-13 17:24:00 · 22 views

BTVN

2022-09-12 17:44:22 · 33 views

BTVN 15

2022-09-07 14:06:21 · 72 views

BTVN 14

2022-09-05 13:45:17 · 69 views

BTVN

2022-08-31 11:13:56 · 45 views

BTVN

2022-08-26 18:12:21 · 86 views

BTCK

2022-08-25 19:12:57 · 37 views

.BTTH

2022-08-24 21:03:03 · 9 views

Poster cuối khoá

2022-08-23 13:18:49 · 57 views

BTVN

2022-08-22 13:16:42 · 53 views

BT BUOI 4

2022-08-15 16:03:32 · 71 views

btvn buoi 6

2022-08-15 14:25:33 · 61 views

BTVN BUOI 3

2022-08-10 23:36:17 · 48 views

BTVN buổi 2

2022-08-08 12:37:02 · 50 views

BTVN

2022-08-04 19:14:56 · 29 views

Phối màu cho file thực hành, đưa ra tối thiểu 1 phương án cho mỗi cách phối màu.

2022-08-03 09:20:16 · 17 views

Portfolio on Color ME

2022-08-01 10:50:24 · 4 views

Portfolio on Color ME

2022-08-01 10:50:24 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-08-01 10:50:24 · 8 views

Portfolio on Color ME

2022-08-01 10:50:24 · 3 views

Portfolio on Color ME

2022-08-01 10:50:24 · 5 views

Portfolio on Color ME

2022-08-01 10:50:24 · 4 views

BTCM

2022-07-29 11:46:37 · 10 views

btgk

2022-07-27 10:02:06 · 7 views

BTCM

2022-07-20 17:03:54 · 130 views

BTVN BUOI 5

2022-07-11 11:52:06 · 149 views

BTVN BUOI 2

2022-07-09 21:25:45 · 25 views

BTVN BUOI 1

2022-07-07 10:56:22 · 35 views

BTVN BUOI 4

2022-07-06 11:58:29 · 49 views

BTVN BUOI 3

2022-07-03 14:45:44 · 58 views

BTVN BUOI 2

2022-06-30 17:10:40 · 90 views

BTVN PTS BUOI 1

2022-06-29 13:56:17 · 22 views

BTCM

2022-06-21 16:45:55 · 136 views

BTVN BUOI 6

2022-06-15 15:02:01 · 35 views

BTVN BUOI 5

2022-06-12 16:14:17 · 48 views

BTVN BUOI 4

2022-06-09 22:55:28 · 34 views

BTVN BUOI 3

2022-06-06 09:58:15 · 282 views

BTVN BUỔI 2

2022-06-02 18:45:18 · 130 views

BTVN

2022-06-01 11:14:33 · 44 views

AE 1-1 (Hà Nội)
After Effects
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 1-1 (Hà Nội)
Premiere
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 95.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN Buổi 1

BTVN

BTVN Buổi 2

Thiết kế mới 02 màn hình mobile có chứa Card

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

BT Cuối khoá

Xem bằng
AI 93.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BTVN] - Buổi 1

BTVN 1

[BTVN] - Buổi 2

BTVN 2

[BTVN] - Buổi 3

btvn 3

[BTVN] - Buổi 4

BTVN 4

[BTVN] - Buổi 8

BTCM

Xem bằng
AE 92.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập buổi 1

BTVN BUOI 1

Bài Tập Buổi 2

BTVN

Bài Tập Buổi 3

BTVN buoi 3

Bài tập Giữa Kỳ

BTGK

Bài tập Cuối Kỳ

BTCM

Xem bằng
PS 91.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

BTVN

Buổi 2: Collage Art

BTVN buổi 2

Buổi 3: Layout Design

BTVN BUOI 3

Buổi 4: Commercial Product Poster

BT BUOI 4

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

Poster cuối khoá

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 90.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Buổi 1

BTVN BUOI 1

BTVN Buổi 2

BTVN BUOI 2

BTVN Giữa kỳ

btgk

BTVN Cuối kỳ

BTCM

Xem bằng
Thiết kế chuyên sâu GD 29.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Dương Tuấn Dũng
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 25 /33

BTVN BUỔI 1

BTVN

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUOI 3

BTVN BUÔI 4

BTVN BUOI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUOI 5

BTVN BUỔI 6

BTVN BUOI 6

BÀI TẬP CUỐI MÔN

BTCM

[PS] BTVN Buổi 1

BTVN PTS BUOI 1

[PS] BTVN Buổi 2

BTVN BUOI 2

[PS] BTVN Buổi 3

BTVN BUOI 3

[PS] BTVN Buổi 4

BTVN BUOI 4

[PS] BTVN Buổi 5

BTVN BUOI 5

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

BTCM

[FD] BTVN BUỔI 2

[FD] BTVN BUỔI 4

Phối màu cho file thực hành, đưa ra tối thiểu 1 phương án cho mỗi cách phối màu.

[FD] BTVN BUỔI 6

btvn buoi 6

[FD] BTVN BUỔI 8

BTVN

[FD] THỰC HÀNH BUỔI 11

.BTTH

[FD] BTVN BUỔI 11.

BTVN

[FD] BTVN BUỔI 12

[FD] BTVN BUỔI 13

BTVN

[FD] BTVN BUỔI 14

BTVN 14

[FD] BTVN BUỔI 15

BTVN 15

[FD] BTVN BUỔI 16

BTVN

[FD] BTVN BUỔI 17

[FD] BÀI TẬP CUỐI MÔN

BTCM

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

Btvn 3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTCM

BTCM