BTCK

2022-12-16 14:56:10 · 8 views

BTGK

2022-12-16 09:33:04 · 6 views

BT3

2022-12-01 14:08:16 · 9 views

BT2

2022-11-28 10:08:30 · 26 views

BT1

2022-11-24 09:52:41 · 42 views

BTCK

2022-11-19 17:04:25 · 18 views

BT5

2022-11-12 09:27:04 · 3 views

BT3

2022-11-12 09:26:15 · 4 views

BTGK

2022-11-09 18:05:44 · 23 views

BT2

2022-10-31 19:20:37 · 27 views

BT1

2022-10-31 09:59:54 · 11 views

BT6

2022-10-01 08:28:42 · 10 views

BT5

2022-09-25 08:29:57 · 12 views

BT4

2022-09-24 08:16:17 · 18 views

BTGK

2022-09-20 13:45:11 · 7 views

BT3

2022-09-18 13:43:33 · 13 views

BT2

2022-09-17 09:18:10 · 12 views

#BTVN1

2022-09-11 12:23:25 · 10 views

BTVN2

2022-09-09 18:24:42 · 6 views

BT1

2022-09-05 14:06:39 · 11 views

BT3

2022-08-16 12:18:41 · 18 views

btvn

2022-08-09 18:40:02 · 11 views

BTVN1

2022-08-04 11:28:43 · 18 views

BTCK

2022-07-07 18:16:48 · 9 views

BTGK

2022-07-06 13:56:57 · 6 views

Bài Tập 2

2022-06-14 10:41:02 · 16 views

bai tap cuoi ky

2022-06-12 19:57:04 · 17 views

BTVN1

2022-06-09 15:25:27 · 10 views

#baitapgiuaky

2022-06-05 19:04:26 · 12 views

bai tap giua ky

2022-05-28 18:53:33 · 47 views

baitapcuoiky

2022-05-20 20:34:21 · 13 views

bai tap buoi 2

2022-05-20 20:32:03 · 17 views

baitap1

2022-05-15 11:22:17 · 25 views

Bai tap giua ki

2022-05-13 19:45:51 · 21 views

bài tập 3

2022-04-23 19:41:33 · 14 views

bai tap 2

2022-04-22 21:07:51 · 13 views

bài tập 1

2022-04-17 17:34:51 · 8 views

UI 95.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

BT1

BTVN Buổi 2

BT2

BTVN Buổi 3

BT3

BTVN Buổi 4

BTGK

BT Cuối khoá

BTCK

Xem bằng
PP 94.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1

BT1

Bài tập về nhà buổi 2

BT2

BTVN Buổi 3

BT3

BT GIỮA KỲ

BTGK

BTVN Buổi 5

BT5

BT Cuối Kỳ

BTCK

Xem bằng
AE 92.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

Bài Tập Buổi 1

BT1

Bài Tập Buổi 2

BTVN2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

BTGK

Bài tập Cuối Kỳ

DP 92.1 (Online)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 8 /16
Số Topic đã hoàn thành: 6 /8

Bài tập về nhà buổi 01

#BTVN1

BTVN Buổi 2

BT2

BTVN Buổi 3

BT3

BTVN Buổi 4

BT4

BTVN Buổi 5

BT5

BTVN Buổi 6

BT6

Bài tập giữa kỳ

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
ID 91.911 SG
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Lê Giang
Trợ giảng:
Nguyễn Võ Phương Đài
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

Bài tập Buổi 01

BTVN1

Bài tập Buổi 02

btvn

Bài tập Giữa Kì

BT3

Bai tap Cuoi Ky

Xem bằng
DP - Danh sách chờ SG
Digital Painting - Sài Gòn
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 89.311 ONLINE SG
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Lê Giang
Trợ giảng:
Nguyễn Đức Thanh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Bài tập Buổi 01

BTVN1

Bài tập Buổi 02

Bài Tập 2

Bài tập Giữa Kì

BTGK

Bài tập Cuối môn

BTCK

Xem bằng
PS 88.311 ONLINE SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Trợ giảng:
Nguyễn Hương Mai
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập số 1

baitap1

Bài tập số 2

bai tap buoi 2

Bài tập giữa kì

bai tap giua ky

BÀI TẬP BUỔI 4

#baitapgiuaky

Bài tập cuối kì

bai tap cuoi ky

Xem bằng
AI 87.311 SG
Illustrator
Giảng viên:
Phạm Thanh Thúy An
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

bài tập 1

BÀI TẬP BUỔI 2

bai tap 2

BÀI TẬP BUỔI 3

bài tập 3

BÀI TẬP GIỮA KÌ

Bai tap giua ki

BÀI TẬP CUỐI KÌ

baitapcuoiky

Xem bằng
DP - Danh sách chờ SG
Digital Painting - Sài Gòn
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0