Tìm kiếm
Lâm Phương Dung

Living in 0

Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
67 lượt
Thành viên từ
18/04/2022
Lần cuối Online
13-10-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Bai tap 1

2022-09-05 11:45:05 · 15 views

bai tap buoi 1

2022-06-10 18:56:05 · 10 views

Bài tập buổi 1

2022-06-09 18:53:14 · 10 views

BTCK

2022-06-06 22:45:08 · 17 views

Mộng mơ

2022-05-13 21:41:04 · 15 views

AE 94.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
ID 92.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Ngọc Diệp (GD)
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

Bai tap 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

Bài tập cuối môn

AI 89.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

BTVN BUỔI 1

bai tap buoi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 88.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Bạch Thu Huệ
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6