Dong Xuan Market

2023-05-23 22:48:34 · 36 views

AI Assistant

2023-05-07 23:50:36 · 15 views

Old Town

2023-05-06 23:06:05 · 24 views

Satellite

2022-09-05 09:58:55 · 20 views

Minimalism Style

2022-08-07 09:58:23 · 65 views

Cheese Cake Recipe

2022-07-28 19:26:06 · 39 views

Magazine

2022-07-21 16:53:53 · 23 views

Music Festival Poster

2022-07-21 16:51:05 · 32 views

Postcards

2022-07-19 19:05:19 · 16 views

Quote

2022-07-14 19:02:01 · 20 views

Fruits

2022-07-07 16:31:36 · 37 views

PR 100.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN BUỔI 1

Old Town

BTVN BUỔI 2

AI Assistant

BTVN GIỮA KÌ

Dong Xuan Market

BTVN CUỐI KHOÁ

Xem bằng
AE 92.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài Tập Buổi 1

Satellite

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

ID 91.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

Minimalism Style

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTCM

Xem bằng
AI 90.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BÀI TẬP BUỔI 1

Fruits

BUỔI 2

B3

Quote

B4

Postcards

B5

Music Festival Poster

BTCK

Cheese Cake Recipe

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0