.

2022-10-12 19:40:26 · 6 views

.

2022-09-05 18:10:12 · 23 views

.

2022-08-26 20:11:09 · 4 views

.

2022-08-22 12:37:43 · 1 views

.

2022-08-10 18:43:43 · 6 views

.

2022-08-04 21:19:06 · 15 views

.

2022-07-28 10:21:23 · 29 views

.

2022-07-20 21:03:12 · 22 views

.

2022-07-19 09:09:00 · 20 views

.

2022-07-13 20:45:22 · 38 views

.

2022-07-11 20:38:30 · 44 views

.

2022-07-05 20:22:41 · 15 views

.

2022-07-05 20:04:02 · 33 views

.

2022-06-21 22:07:34 · 24 views

.

2022-06-20 21:41:59 · 20 views

.

2022-06-13 10:20:42 · 8 views

.

2022-06-13 10:20:27 · 27 views

PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 95.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
UI 93.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN Buổi 1

.

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

Buổi cuối

Xem bằng
AE 92.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài Tập Buổi 1

.

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài Tập Giữa Kỳ

Bài Tập Cuối Kỳ

PR 91.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

.

BTVN BUỔI 2

.

BTVN BUỔI 5

.

BTVN CUỐI KỲ

.

Xem bằng
PS 90.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Bài tập về nhà buổi 01

.

Bài tập buổi 2

.

Bài tập về nhà buổi 03

.

Bài tập giữa kì

.

Bài tập về nhà buổi 05

.

Bài tập cuối kỳ

.

Xem bằng
AI 89.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BTVN] - Buổi 1

.

[BTVN] - Buổi 2

.

[BTVN] - Buổi 3

.

[BTVN] - Buổi 4

.

[BTVN] - Buổi 6

.

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0