Đồng Bảo Khanh
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
461 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
04/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN cuối kỳ Ps

2022-08-30 03:30:26 · 23 views

Ps BTVN buổi 4

2022-08-20 01:47:12 · 34 views

BTVN buổi 3 Ps

2022-08-16 00:23:51 · 23 views

BTVN buổi 2 Ps

2022-08-12 23:14:40 · 65 views

BTVN Ps buổi 1

2022-08-07 13:47:54 · 27 views

BTVN buổi 6 - Cuoi ky

2022-07-31 12:21:53 · 37 views

BTVN buổi 5

2022-07-30 11:36:36 · 36 views

BTVN buổi 4

2022-07-23 04:30:08 · 27 views

BTVN buổi 3

2022-07-20 02:57:16 · 21 views

BTVN buổi 2 - Vẽ chân dung

2022-07-15 18:48:02 · 122 views

BTVN buổi 1

2022-07-12 14:39:14 · 46 views

PP 94.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 93.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PS 91.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BTVN BUỔI 1]

BTVN Ps buổi 1

[BTVN BUỔI 2]

BTVN buổi 2 Ps

[BTVN BUỔI 3]

BTVN buổi 3 Ps

[BTVN BUỔI 4]

Ps BTVN buổi 4

[BTVN BUỔI 5]

[BTVN BUỔI 7]

BTVN cuối kỳ Ps

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 90.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BUỔI 1

BTVN buổi 1

B2

BTVN buổi 2 - Vẽ chân dung

B3

BTVN buổi 3

B4

BTVN buổi 4

B5

BTVN buổi 5

CUỐI KỲ

BTVN buổi 6 - Cuoi ky

Xem bằng