Thạch Thảo Nguyễn

@thachthao

Học tại
Trường Đại học Hà Nội
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
398 lượt
Số lượt thích
18 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
17/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
Ý nghĩa ẩn trong kiệt tác hội hoạ (Thời Phục Hưng)

2022-09-23 22:08:44 · 61 views

Ý nghĩa ẩn trong kiệt tác hội hoạ (Thời Phục Hưng)

2022-09-23 18:35:49 · 52 views

Thiệp Chúc mừng Sinh nhật

2022-09-13 10:26:18 · 38 views

BTVN03

2022-09-09 19:16:25 · 19 views

[Ai] BTVN02 - Vẽ trên ảnh thật

2022-09-08 02:14:41 · 15 views

[Ai] BTVN01 - Trái cây

2022-09-04 18:35:42 · 116 views

Bài tập cuối kì - Nguyễn Thạch Thảo - Ẩm thực Việt Nam

2022-08-30 22:35:37 · 43 views

tlinh - Gái độc thân

2022-08-26 04:08:45 · 54 views

AI 92.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

[Ai] BTVN01 - Trái cây

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

[Ai] BTVN02 - Vẽ trên ảnh thật

[Buổi 3] Typography

BTVN03

BTVN B4

Thiệp Chúc mừng Sinh nhật

[Buổi 5] Infographic

Ý nghĩa ẩn trong kiệt tác hội hoạ (Thời Phục Hưng)

[Buổi 8] Tổng kết

Ý nghĩa ẩn trong kiệt tác hội hoạ (Thời Phục Hưng)

Bằng Giỏi
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 91.911 SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Nguyễn Hương Mai
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

Bài tập số 1

Bài tập số 2

Bài tập giữa kỳ

tlinh - Gái độc thân

Bài tập cuối kỳ

Bài tập cuối kì - Nguyễn Thạch Thảo - Ẩm thực Việt Nam

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 91.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5