BTCK

2023-10-12 20:14:50 · 130 views

BTGK

2023-09-26 08:03:04 · 257 views

BTVN 5

2023-09-12 12:33:46 · 5 views

BTVN 4

2023-09-12 12:30:31 · 11 views

BTVN 2

2023-09-12 12:28:54 · 2 views

BT 3

2023-08-31 16:12:05 · 9 views

BTVN

2023-08-24 18:08:04 · 9 views

btvn

2023-05-26 19:34:14 · 178 views

btvn5

2023-05-22 01:44:15 · 43 views

btvn b4

2023-05-19 18:58:14 · 97 views

btvn3

2023-05-17 18:58:51 · 101 views

buổi 2

2023-05-12 19:02:19 · 20 views

btvn b1

2023-05-10 18:52:20 · 33 views

btck

2023-03-31 18:58:07 · 9 views

btvn buổi 2

2023-03-15 17:10:48 · 6 views

btvn buổi 1

2023-03-10 18:11:27 · 12 views

Buổi 4

2022-11-04 01:33:52 · 16 views

BTCK

2022-10-21 14:31:28 · 36 views

sửa btvn buổi 3

2022-10-21 11:21:07 · 14 views

BTVN buổi 6

2022-10-19 14:15:15 · 36 views

btvn buổi 5

2022-10-14 13:11:27 · 19 views

Sửa BTVN buổi 2

2022-10-04 17:45:11 · 58 views

bài tập về nhà buổi 1

2022-09-29 19:25:53 · 28 views

DP 104.2 (Offline) (Hà Nội)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Mai Phúc Anh Đức
Số buổi đã học: 16 /16
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN

Bài tập về nhà buổi 2

BTVN 2

Bài tập về nhà buổi 3

BT 3

Bài tập về nhà buổi 4

BTVN 4

Bài tập về nhà buổi 5

BTVN 5

Bài tập giữa kì

BTGK

Bài tập cuối khoá

BTCK

Xem bằng
AI 100.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

btvn b1

BTVN BUỔI 2

buổi 2

BTVN BUỔI 3

btvn3

BTVN BUỔI 4

btvn b4

BTVN BUỔI 5

btvn5

BÀI TẬP CUỐI KỲ

btvn

Xem bằng
PR 98.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

btvn buổi 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

btvn buổi 2

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 5

BÀI CUỐI KỲ

btck

Xem bằng
PS 93.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN Buổi 1

bài tập về nhà buổi 1

BTVN Buổi 2

Sửa BTVN buổi 2

BTVN Buổi 3

sửa btvn buổi 3

BTVN Buổi 4

Buổi 4

BTVN Buổi 5

btvn buổi 5

Demo BTCM

BTVN buổi 6

BTCM

BTCK

Xem bằng