Trịnh Thị Minh Chi
Dự án đã thực hiện
24 dự án
Số lượt xem
660 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
11/11/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN1

2023-05-28 02:51:10 · 5 views

BTCK

2023-05-27 15:34:30 · 13 views

BTVN5

2023-05-18 18:59:31 · 17 views

BTVN4

2023-05-16 04:48:55 · 17 views

BTVN3

2023-05-14 06:08:49 · 17 views

BTVN2

2023-05-11 18:50:56 · 13 views

BTCK

2023-04-27 18:18:44 · 7 views

BTVN5

2023-04-25 10:27:27 · 4 views

BTVN2

2023-04-10 05:06:26 · 32 views

BTVN1

2023-04-10 05:04:24 · 11 views

BTVN2

2023-03-14 18:10:04 · 26 views

BTVN1

2023-03-12 09:03:16 · 16 views

BTVN5

2023-03-03 20:32:26 · 13 views

BTCK

2023-03-03 20:29:34 · 28 views

BTGK

2023-02-22 19:28:35 · 30 views

BTVN3

2023-02-17 03:40:27 · 40 views

BTVN1

2023-02-10 15:16:59 · 109 views

BTCK

2022-12-16 18:12:39 · 53 views

BTVN6

2022-12-14 18:25:57 · 34 views

BTVN4

2022-12-09 15:52:46 · 35 views

BTVN5

2022-12-09 15:48:48 · 44 views

BTVN3

2022-12-09 14:59:34 · 22 views

BTVN2

2022-11-30 16:48:08 · 35 views

BTVN1

2022-11-30 15:05:36 · 39 views

ID 100.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN1

BTVN BUỔI 2

BTVN2

BTVN BUỔI 3

BTVN3

BTVN BUỔI 4

BTVN4

BTVN BUỔI 5

BTVN5

BÀI TẬP CUỐI MÔN

BTCK

PR 99.3 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

BTVN1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

BTVN2

BÀI GIỮA KỲ

BTVN5

BÀI CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
AE 98.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài Tập Buổi 1

BTVN1

Bài Tập Buổi 2

BTVN2

Bài Tập Buổi 3

Bài Tập Giữa Kỳ

Bài Tập Cuối Kỳ

AI 97.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Phan Quang Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

BTVN1

BTVN B2

BTVN B3

BTVN3

BTVN B4

BTGK

BTVN B5

BTVN5

BTVN B8

BTCK

Xem bằng
PP 96.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 95.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN 1

BTVN1

BTVN 2

BTVN2

BTVN 3

BTVN3

BT GIỮA KÌ

BTVN4

BTVN 5

BTVN5

BTVN 6

BTVN6

BT CUỐI KÌ

BTCK

Xem bằng