Nguyễn Thái Duy

1

Đang làm tại
Tổng công ty Vận tải Hà Nội
Học tại
Đại học Thăng Long
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
381 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
04/01/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN1

2023-06-30 11:10:32 · 18 views

BT4

2023-04-19 16:23:12 · 111 views

BTVN3

2023-04-14 16:58:13 · 17 views

BTVN2

2023-04-14 16:43:33 · 5 views

BTVN1

2023-04-07 09:48:03 · 11 views

BT Cuoi ki

2023-04-02 10:51:24 · 24 views

BTVN6

2023-03-31 21:06:18 · 24 views

BTVN4

2023-03-24 21:54:56 · 34 views

BTVN3

2023-03-19 00:31:20 · 21 views

BTVN2

2023-03-18 00:15:01 · 23 views

BTVN1

2023-03-11 19:59:24 · 46 views

Bài tập cuối kỳ

2023-03-01 19:02:11 · 47 views

PP 103.2 (Offline) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PR 102.3 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

BTVN1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

BÀI GIỮA KỲ

BÀI CUỐI KỲ

ID 100.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AI 99.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

B1 Tạo hình cơ bản

BTVN1

[BTVN BUỔI 2]

BTVN2

[BTVN BUỔI 3]

BTVN3

[BTVN BUỔI 4]

BT4

B5 Infographic

B8 Tổng kết

Xem bằng
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 98.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

BTVN1

Buổi 2: Collage Art

BTVN2

Buổi 3: Layout Design

BTVN3

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTVN4

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

BTVN6

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

BT Cuoi ki

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 97.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Thân Nữ Nguyệt Nhi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /2

Bức ảnh ý nghĩa nhất

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng