BTNV 1

2023-06-02 15:27:02 · 56 views

BTHK

2023-04-29 13:12:24 · 11 views

Happy Birthday

2023-04-19 15:52:23 · 11 views

NCOV

2023-04-14 19:07:20 · 8 views

BTVN 2

2023-04-12 19:16:39 · 4 views

Ava & Cover

2023-04-02 09:59:53 · 35 views

EDM music poster

2023-03-31 09:40:46 · 24 views

Summer

2023-03-29 10:47:17 · 16 views

Nike

2023-03-24 00:38:31 · 44 views

The Magazine

2023-03-18 23:56:57 · 28 views

Collage Art

2023-03-15 20:58:50 · 31 views

BTVN1

2023-03-12 16:20:11 · 23 views

BT

2023-03-01 17:20:38 · 39 views

BTVN B3

2023-02-16 09:57:20 · 31 views

PP 103.2 (Offline) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PR 101.3 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

BTNV 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

BÀI CUỐI KỲ

Xem bằng
ID 100.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AI 99.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

B1 Tạo hình cơ bản

[BTVN BUỔI 2]

BTVN 2

[BTVN BUỔI 3]

NCOV

[BTVN BUỔI 4]

Happy Birthday

B5 Infographic

BTHK

B8 Tổng kết

AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 98.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

BTVN1

Buổi 2: Collage Art

Collage Art

Buổi 3: Layout Design

The Magazine

Buổi 4: Commercial Product Poster

Nike

Buổi 5: Graphic Poster

Summer

Buổi 6: Poster cuối khóa

EDM music poster

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

Ava & Cover

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 97.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Thân Nữ Nguyệt Nhi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

Bức ảnh ý nghĩa nhất

BTVN B3

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BT

Xem bằng