Phạm Phương Thanh

1

Học tại
Đại học Sư phạm Hà Nội
Dự án đã thực hiện
19 dự án
Số lượt xem
339 lượt
Thành viên từ
02/03/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
CV

2023-09-28 19:11:01 · 9 views

bài tập buổi 2

2023-09-26 08:18:54 · 15 views

Bài tập buổi 1 pp

2023-09-20 21:39:29 · 6 views

BT cuối kì

2023-06-01 01:38:05 · 14 views

BTVN 4

2023-05-24 00:31:37 · 7 views

BTVN buổi 3

2023-05-13 00:26:32 · 43 views

BTVN tuần 2

2023-05-12 21:55:10 · 10 views

BTVN tuần 1

2023-05-09 20:44:54 · 30 views

BT buổi 3

2023-05-06 22:33:33 · 6 views

BT giữa kỳ

2023-05-02 21:50:03 · 2 views

BT buổi 2

2023-04-14 00:36:40 · 18 views

BTVN buổi 1

2023-04-11 22:58:04 · 9 views

Bộ ấn phẩm cuối khóa

2023-04-02 18:01:48 · 25 views

POSTER cuối kì

2023-04-02 15:39:52 · 16 views

BTVN buổi 5

2023-03-31 23:11:41 · 5 views

Bài giữa kì poster quảng cáo.

2023-03-25 02:16:14 · 36 views

Tạp chí Song Hye Kyo

2023-03-23 03:06:17 · 34 views

BTVN tuần 2

2023-03-18 02:25:01 · 32 views

BTVN tuần 1

2023-03-13 22:03:12 · 22 views

PP 105.2 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Huy Minh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

Bài tập về nhà buổi 1

Bài tập buổi 1 pp

Bài tập về nhà buổi 2

bài tập buổi 2

Bài tập về nhà buổi 3

CV

Bài giữa kì - Buổi 4

Bài tập về nhà buổi 5

Bài cuối kì

AI 100.4 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

BTVN tuần 1

BTVN B2

BTVN tuần 2

BTVN B3

BTVN buổi 3

BTVN B4

BTVN 4

BTVN B5

BTVN B8

BT cuối kì

AE 99.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Bài tập buổi 1

BTVN buổi 1

Bài Tập Buổi 2

BT buổi 2

Bài Tập Buổi 3

BT buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

BT giữa kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 98.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

BTVN tuần 1

Buổi 2: Collage Art

BTVN tuần 2

Buổi 3: Layout Design

Tạp chí Song Hye Kyo

Buổi 4: Commercial Product Poster

Bài giữa kì poster quảng cáo.

Buổi 5: Graphic Poster

BTVN buổi 5

Buổi 6: Poster cuối khóa

POSTER cuối kì

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

Bộ ấn phẩm cuối khóa

Xem bằng