Phạm Kiều Loan

1

Dự án đã thực hiện
19 dự án
Số lượt xem
891 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
6 lượt
Thành viên từ
22/02/2024
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btck

2024-06-09 00:52:40 · 4 views

btvn2

2024-05-22 18:10:49 · 2 views

btvn1

2024-05-17 19:05:24 · 6 views

BTVN4

2024-05-17 16:02:09 · 57 views

MENU

2024-05-13 19:18:46 · 49 views

BTVN3

2024-05-05 23:17:18 · 47 views

BTVN2

2024-04-23 19:16:15 · 57 views

BTVN

2024-04-20 12:46:36 · 60 views

BTCK

2024-04-12 14:52:12 · 44 views

BTVN4

2024-04-11 14:14:49 · 35 views

btvn3

2024-03-29 16:01:16 · 60 views

btvn2

2024-03-27 16:29:47 · 51 views

BTVN1

2024-03-22 13:36:12 · 94 views

BTCK

2024-03-14 18:20:33 · 50 views

BTVN

2024-03-12 18:30:46 · 65 views

BTVN

2024-03-05 19:33:41 · 59 views

BTVN3

2024-02-29 19:04:07 · 32 views

BTVN-2

2024-02-27 16:09:14 · 81 views

BTVN-1

2024-02-26 21:49:10 · 38 views

PR 113.3 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Buổi 1

btvn1

BTVN Buổi 2

btvn2

BT Cuối khóa

btck

Xem bằng
ID 112.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN

BTVN BUỔI 2

BTVN2

BTVN BUỔI 3

BTVN3

BTVN BUỔI 4

BTVN4

BTCM

MENU

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 111.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

BTVN1

BTVN BUỔI 2

btvn2

BTVN BUỔI 3

btvn3

BTVN BUỔI 4

BTVN4

BTCM

BTCK

Xem bằng
PS 110.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Tuấn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

BTVN-1

BTVN 2

BTVN-2

BTVN Buổi 3

BTVN3

BTVN 4

BTVN

BTVN 6

BTVN

BTVN buổi 7

BTCK

Xem bằng