Phạm Mai Huơng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
dav
Học tại
Học Viện Ngoại Giao - DAV
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
5425 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Thành viên từ
03/10/2017
Liên hệ
Kỹ năng
Phạm Mai Hương_Bài giữa kì

2020-07-15 07:58:47 · 701 views

Phạm Mai Hương BTVN buổi 2

2020-07-04 10:45:20 · 1182 views

Phạm Mai Hương BTVN buổi 2 (conversation 2)

2020-07-04 10:44:26 · 611 views

Phạm Mai Hương - BTVN Buổi 2

2020-07-04 10:09:51 · 1179 views

Phạm Mai Hương + Buổi 1 + Pr636 ColorMe

2020-07-01 10:16:48 · 1146 views

BTVN AE buổi 1

2018-03-07 22:23:54 · 8 views

BTCK

2017-12-01 19:36:58 · 169 views

BTVN buổi 2

2017-11-14 22:43:13 · 20 views

BTVN buổi 1

2017-11-10 17:28:29 · 32 views

BTCK

2017-11-02 15:51:07 · 158 views

BTVN

2017-10-22 21:56:38 · 48 views

Bài về nhà 2

2017-10-18 22:54:30 · 77 views

BTVN buổi 1

2017-10-11 22:13:26 · 94 views

PR 63.2
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN BUỔI 1

Bài Tập PR buổi 2

Bài Tập PR buổi 4

Phạm Mai Hương_Bài giữa kì

Bài Tập Cuối Khóa

AE 33.1
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Phạm Khánh Huyền
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI 30.4
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN buổi 1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN buổi 2

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

[BUỔI 5] LAYOUT

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BRAND GUIDELINES

BTCK

AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 29.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1

BTVN buổi 1

BTVN B2

BTVN B3

Bài về nhà 2

BTVN B4

BTVN

BTVN B5

BTCK

BTCK

AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0