Tìm kiếm
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO
AI 38.1
BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

Dùng công cụ pentool và pathfinder vẽ lại một hình bất kì

Lưu Như Ngọc Thảo
Danh sách các bài đã nộp (10)
Hạn chót Hết giờ
BTVN AI LESSON 2

03-08-2018 · 640 views

btvn 2

07-08-2018 · 1085 views

BTVN2

06-08-2018 · 1405 views

HW AI lesson 2

07-08-2018 · 1479 views

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

05-08-2018 · 1496 views

bài tập buổi 2

07-08-2018 · 693 views

BTVN buổi 2 Ai 38.1 || Tạo hình nâng cao

07-08-2018 · 822 views

Đặng Phương Nhi gửi bài tập về nhà buổi 2

07-08-2018 · 614 views

BÀI TẬP SỐ 2

07-08-2018 · 859 views

bài tập buổi 2

07-08-2018 · 826 views