Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO
AI 38.1
BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

Dùng công cụ pentool và pathfinder vẽ lại một hình bất kì

Lưu Như Ngọc Thảo
Danh sách các bài đã nộp (10)
Hạn chót Hết giờ
BTVN AI LESSON 2

03-08-2018 · 763 views

btvn 2

07-08-2018 · 1622 views

BTVN2

06-08-2018 · 1978 views

HW AI lesson 2

07-08-2018 · 1979 views

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

05-08-2018 · 1933 views

bài tập buổi 2

07-08-2018 · 802 views

BTVN buổi 2 Ai 38.1 || Tạo hình nâng cao

07-08-2018 · 899 views

Đặng Phương Nhi gửi bài tập về nhà buổi 2

07-08-2018 · 687 views

BÀI TẬP SỐ 2

07-08-2018 · 1051 views

bài tập buổi 2

07-08-2018 · 920 views