Tìm kiếm
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER
AI 38.1
BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

Thiết kế một Poster tạo hình về một sự kiện, chương trình. Kích thước: A4 (21x29.7cm) dọc.

Lưu Như Ngọc Thảo
Danh sách các bài đã nộp (11)
Hạn chót Hết giờ
BTVN AI LESSON 4

13-08-2018 · 1255 views

BTVN B4

14-08-2018 · 1627 views

BTVN buổi 4

13-08-2018 · 1463 views

HW AI 4

14-08-2018 · 1513 views

POSTER

15-08-2018 · 825 views

BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

13-08-2018 · 1350 views

bài tập buổi 4

13-08-2018 · 638 views

BTVN buổi 4 Ai 38.1 - Giữa kì

13-08-2018 · 668 views

BÀI TẬP SỐ 4

14-08-2018 · 799 views

btvnb4

15-08-2018 · 713 views

BTVN B4 AI38.1

13-08-2018 · 661 views