Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER
AI 38.1
BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

Thiết kế một Poster tạo hình về một sự kiện, chương trình. Kích thước: A4 (21x29.7cm) dọc.

Lưu Như Ngọc Thảo
Danh sách các bài đã nộp (11)
Hạn chót Hết giờ
BTVN AI LESSON 4

13-08-2018 · 1743 views

BTVN B4

14-08-2018 · 2075 views

BTVN buổi 4

13-08-2018 · 1884 views

HW AI 4

14-08-2018 · 2266 views

POSTER

15-08-2018 · 964 views

BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

13-08-2018 · 1972 views

bài tập buổi 4

13-08-2018 · 791 views

BTVN buổi 4 Ai 38.1 - Giữa kì

13-08-2018 · 819 views

BÀI TẬP SỐ 4

14-08-2018 · 1040 views

btvnb4

15-08-2018 · 810 views

BTVN B4 AI38.1

13-08-2018 · 829 views