Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER
AI 38.1
BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

Thiết kế một Poster tạo hình về một sự kiện, chương trình. Kích thước: A4 (21x29.7cm) dọc.

Lưu Như Ngọc Thảo
Danh sách các bài đã nộp (11)
Hạn chót Hết giờ
BTVN AI LESSON 4

13-08-2018 · 1612 views

BTVN B4

14-08-2018 · 1914 views

BTVN buổi 4

13-08-2018 · 1712 views

HW AI 4

14-08-2018 · 2077 views

POSTER

15-08-2018 · 921 views

BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

13-08-2018 · 1834 views

bài tập buổi 4

13-08-2018 · 723 views

BTVN buổi 4 Ai 38.1 - Giữa kì

13-08-2018 · 769 views

BÀI TẬP SỐ 4

14-08-2018 · 950 views

btvnb4

15-08-2018 · 784 views

BTVN B4 AI38.1

13-08-2018 · 755 views