Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 3 - Typography
AI 18.2
BTVN Buổi 3 - Typography

Ngoài link mà mình gửi, mọi người có thể tham khảo qua các nguồn khác để có thể tạo được các mẫu typo theo ý mình nhá ạ :D Và làm càng nhiều càng tốt nhaa

Nguyen Mine Linh
Danh sách các bài đã nộp (9)
Hạn chót Hết giờ
BTVN buổi 3 AI 18.2

13-12-2016 · 28 views

bvn buoi 3

08-12-2016 · 62 views

BTVN Buổi 3 - Typography

09-12-2016 · 118 views

BTVN buổi 3

09-12-2016 · 224 views

Ai

09-12-2016 · 281 views

My Typography

09-12-2016 · 154 views

BTVN buổi 3 - Ai 18.2

09-12-2016 · 91 views

BTVN_Buổi 3

10-12-2016 · 99 views

BVN3 - LOG

12-12-2016 · 35 views