Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
[FD] BTVN Buổi 4

Làm nốt bài tập thực hành về màu sắc của buổi 4. Mỗi cách tô ít nhất 1 phương án.

Đào Thu Trang
Danh sách các bài đã nộp (10)
Hạn chót Hết giờ
lê trung thành nộp bài

02-11-2022 · 24 views

Gia Khoa

02-11-2022 · 13 views

Color

02-11-2022 · 16 views

BTVN

02-11-2022 · 15 views

bai tap mau

02-11-2022 · 12 views

BTVN

02-11-2022 · 6 views

BTVN

02-11-2022 · 12 views

BT

02-11-2022 · 13 views

Nam dep trai học làm màu

02-11-2022 · 10 views

bài 4

02-11-2022 · 10 views