AI 91.6 (Offline)
[Buổi 5] Infographic

Chọn chủ đề và thiết kế layout cho BTCK

Nguyễn Huy Minh
Danh sách các bài đã nộp (8)
Hạn chót Hết giờ
BTVN - 05

20-08-2022 · 28 views

Golf

22-08-2022 · 30 views

BTCK

23-08-2022 · 26 views

demo

23-08-2022 · 28 views

BTCK - Cẩm nang Summer Trip

24-08-2022 · 21 views

Bố cục chủ đạo BTCK

24-08-2022 · 11 views

BTCK

24-08-2022 · 13 views

BTVN B6

24-08-2022 · 12 views