Nguyễn Tuấn Thiện

1

Học tại
UET
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
397 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
30/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Buoi 1 - Nguyen Tuan Thien

2023-04-09 09:23:37 · 4 views

Kể về bản thân qua những bức ảnh

2022-11-04 14:53:23 · 25 views

BTVN Buổi 1

2022-10-31 00:10:44 · 12 views

Nguyen Tuan Thien - BT cuối khóa

2022-10-30 01:29:08 · 19 views

BTVN Buổi 2 - Nguyễn Tuấn Thiện

2022-10-08 11:33:04 · 3 views

BTVN Buổi 1

2022-10-02 10:53:59 · 17 views

Bài tập cuối khóa

2022-08-26 18:12:31 · 120 views

Bố cục chủ đạo BTCK

2022-08-24 17:20:58 · 11 views

BÀI TẬP GIỮA KỲ

2022-08-17 10:26:43 · 19 views

BTVN Buổi 3

2022-08-12 16:04:39 · 10 views

BTVN- Buổi 2

2022-08-10 17:02:29 · 8 views

BTVN Buổi 1

2022-08-05 14:56:45 · 17 views

BT cuối kỳ

2022-07-28 19:40:00 · 18 views

BTVN- Buổi 5

2022-07-21 16:19:07 · 24 views

BTVN - Buổi 4

2022-07-19 16:26:57 · 24 views

BTVN- Buổi 3

2022-07-14 09:34:07 · 41 views

Sự trỗi dậy của JOBUR

2022-07-09 10:42:55 · 25 views

AE 99.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PT 94.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

Buổi 1

BTVN Buổi 1

Tuần 2

Kể về bản thân qua những bức ảnh

BÀI TẬP CUỐI KỲ

PR 93.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN Buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN Buổi 2 - Nguyễn Tuấn Thiện

BT GIỮA KỲ

BT CUỐI KÌ

Nguyen Tuan Thien - BT cuối khóa

PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 91.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Tạo hình cơ bản

BTVN Buổi 1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN- Buổi 2

[Buổi 3] Typography

BTVN Buổi 3

[Buổi 4] Màu sắc

BÀI TẬP GIỮA KỲ

[Buổi 5] Infographic

Bố cục chủ đạo BTCK

[Buổi 8] Tổng kết

Bài tập cuối khóa

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 90.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

Buổi 1: Kiến thức cơ bản

Sự trỗi dậy của JOBUR

Buổi 2: Typography

Buổi 3: Màu sắc

BTVN- Buổi 3

Buổi 4: Bố cục

BTVN - Buổi 4

Buổi 5: Blend

BTVN- Buổi 5

Buổi 6: Ấn phẩm

BT cuối kỳ

Xem bằng