Tìm kiếm
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)
DP 92.2 (Offline)
BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

Những lưu ý khi nộp bài: khung bài tập: 2000x3000 (pixels), resolution 300

Nguyễn Tuyền
Danh sách các bài đã nộp (8)
Hạn chót Hết giờ
THE FLOURS :))

25-09-2022 · 16 views

btvn b5

25-09-2022 · 7 views

btvn

25-09-2022 · 19 views

BTVN BUỔI 4

25-09-2022 · 11 views

btvn

25-09-2022 · 9 views

Bvn Buoi 5

25-09-2022 · 10 views

btvn5

25-09-2022 · 10 views

BTVN Buổi 5

28-09-2022 · 7 views