Tìm kiếm
Nguyễn Hà Trang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Luxury Travel Vietnam
Học tại
Đại Học Hà Nội
Dự án đã thực hiện
22 dự án
Số lượt xem
16180 lượt
Số lượt thích
9 lượt
Số lượt Featured
5 lượt
Thành viên từ
06/10/2018
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
InfoGraphic cuối kì

2019-08-08 15:43:23 · 466 views

BTVN buổi 4

2019-07-29 22:21:47 · 1221 views

Bài tập AI buổi 3

2019-07-27 09:46:22 · 1158 views

Bài tập AI buổi 2

2019-07-19 14:47:11 · 964 views

Bài tập AI buổi 1

2019-07-18 10:09:23 · 518 views

Bài tập cuối khóa

2019-07-15 11:41:16 · 488 views

Bài tập giữa kì

2019-07-03 23:49:17 · 482 views

Bài tập AE buổi 3

2019-07-02 15:22:26 · 641 views

Bài tập buổi 2

2019-06-20 15:28:02 · 439 views

Bài tập buổi 1

2019-06-18 13:33:53 · 688 views

Bài cuối kỳ

2019-06-08 09:23:21 · 498 views

Character Design

2019-06-07 17:11:22 · 545 views

Bài tập concept Art

2019-05-26 19:34:58 · 686 views

Bài tập giữa kì

2019-05-13 18:50:13 · 765 views

Concept character giữa kì

2019-05-12 14:21:26 · 532 views

Mockup cuối kì

2019-03-17 11:36:03 · 675 views

Poster Baskin robbins

2019-03-17 11:19:20 · 949 views

BTVN buổi 6

2019-03-14 22:53:16 · 470 views

BTVN buổi 4

2019-03-09 15:08:45 · 951 views

Bài tập phân tích Poster

2019-03-04 21:52:46 · 783 views

BTVN số 2 Thiết kế bìa tạp chí

2019-03-01 20:37:17 · 1613 views

BTVN buổi 1

2019-02-24 00:52:54 · 648 views

AI 51.7 (Cơ sở 2)
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

Bài tập AI buổi 1

BTVN B2

Bài tập AI buổi 2

BTVN B3

Bài tập AI buổi 3

BTNV B4

BTVN buổi 4

BTVN B5

BTCK

InfoGraphic cuối kì

Bằng Giỏi
AE 50.2
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

https://colorme.vn/group/ae501/topic/5910

Bài tập buổi 1

[BUỔI 2] VẬN TỐC CHUYỂN ĐỘNG

Bài tập buổi 2

[BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

Bài tập AE buổi 3

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KỲ

Bài tập giữa kì

[BUỔI 8] BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Bài tập cuối khóa

DP 47.2
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Vũ Thanh Quỳnh
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 2 /16
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[DP] BTVN buổi 5

Character Design

[DP] BTVN buổi 6

Concept character giữa kì

[DP] BTVN buổi 7-8

Bài tập giữa kì

[DP] BTVN buổi 9

Bài tập concept Art

[DP] BTCK buổi 12-15

Bài cuối kỳ

PS 45.7 (Cơ sở 2)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN 1 - CẮT GHÉP HÌNH TỰ DO

BTVN buổi 1

BTVN 2 - DESIGN BÌA TẠP CHÍ

BTVN số 2 Thiết kế bìa tạp chí

BTVN 3 - PHÂN TÍCH POSTER

Bài tập phân tích Poster

BTVN 4 - THIẾT KẾ LAYOUT

BTVN buổi 4

BTVN 5 - RETOUCH ẢNH

BTVN buổi 6

BTVN 6 - POSTER

Poster Baskin robbins

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Mockup cuối kì

Bằng Giỏi
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh sách chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0