Nguyễn Hà Trang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Luxury Travel Vietnam
Học tại
Đại Học Hà Nội
Dự án đã thực hiện
22 dự án
Số lượt xem
20195 lượt
Số lượt thích
9 lượt
Số lượt Featured
5 lượt
Thành viên từ
06/10/2018
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
InfoGraphic cuối kì

2019-08-08 15:43:23 · 502 views

BTVN buổi 4

2019-07-29 22:21:47 · 1502 views

Bài tập AI buổi 3

2019-07-27 09:46:22 · 1563 views

Bài tập AI buổi 2

2019-07-19 14:47:11 · 1288 views

Bài tập AI buổi 1

2019-07-18 10:09:23 · 565 views

Bài tập cuối khóa

2019-07-15 11:41:16 · 618 views

Bài tập giữa kì

2019-07-03 23:49:17 · 536 views

Bài tập AE buổi 3

2019-07-02 15:22:26 · 771 views

Bài tập buổi 2

2019-06-20 15:28:02 · 600 views

Bài tập buổi 1

2019-06-18 13:33:53 · 874 views

Bài cuối kỳ

2019-06-08 09:23:21 · 540 views

Character Design

2019-06-07 17:11:22 · 627 views

Bài tập concept Art

2019-05-26 19:34:58 · 767 views

Bài tập giữa kì

2019-05-13 18:50:13 · 998 views

Concept character giữa kì

2019-05-12 14:21:26 · 580 views

Mockup cuối kì

2019-03-17 11:36:03 · 730 views

Poster Baskin robbins

2019-03-17 11:19:20 · 1473 views

BTVN buổi 6

2019-03-14 22:53:16 · 718 views

BTVN buổi 4

2019-03-09 15:08:45 · 1026 views

Bài tập phân tích Poster

2019-03-04 21:52:46 · 831 views

BTVN số 2 Thiết kế bìa tạp chí

2019-03-01 20:37:17 · 2338 views

BTVN buổi 1

2019-02-24 00:52:54 · 748 views

AI 51.7 (Cơ sở 2)
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

Bài tập AI buổi 1

BTVN B2

Bài tập AI buổi 2

BTVN B3

Bài tập AI buổi 3

BTNV B4

BTVN buổi 4

BTVN B5

BTCK

InfoGraphic cuối kì

Xem bằng
AE 50.2
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

https://colorme.vn/group/ae501/topic/5910

Bài tập buổi 1

[BUỔI 2] VẬN TỐC CHUYỂN ĐỘNG

Bài tập buổi 2

[BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

Bài tập AE buổi 3

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KỲ

Bài tập giữa kì

[BUỔI 8] BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Bài tập cuối khóa

DP 47.2
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Vũ Thanh Quỳnh
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 2 /16
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[DP] BTVN buổi 5

Character Design

[DP] BTVN buổi 6

Concept character giữa kì

[DP] BTVN buổi 7-8

Bài tập giữa kì

[DP] BTVN buổi 9

Bài tập concept Art

[DP] BTCK buổi 12-15

Bài cuối kỳ

PS 45.7 (Cơ sở 2)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN 1 - CẮT GHÉP HÌNH TỰ DO

BTVN buổi 1

BTVN 2 - DESIGN BÌA TẠP CHÍ

BTVN số 2 Thiết kế bìa tạp chí

BTVN 3 - PHÂN TÍCH POSTER

Bài tập phân tích Poster

BTVN 4 - THIẾT KẾ LAYOUT

BTVN buổi 4

BTVN 5 - RETOUCH ẢNH

BTVN buổi 6

BTVN 6 - POSTER

Poster Baskin robbins

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Mockup cuối kì

Xem bằng
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh sách chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0