Tìm kiếm
Nguyễn Thị Minh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
DH Group
Học tại
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải - UTT
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
4509 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
07/05/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Chân dung

2019-11-28 09:06:07 · 464 views

ảnh bố cục đóng khung và ảnh bố cục đường dẫn

2019-11-14 14:34:47 · 508 views

ảnh đường dẫn

2019-11-14 14:33:08 · 445 views

flatlay

2019-11-14 12:22:00 · 472 views

BT Buổi 1

2019-11-06 11:54:32 · 479 views

BTCK AI

2019-07-05 15:28:41 · 557 views

Buổi 4 Layout

2019-06-25 21:42:12 · 574 views

BTCK

2019-06-07 10:50:27 · 558 views

BTVN B2

2019-05-22 09:02:40 · 452 views

PR 57.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Hoàng Kim Hưng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PT 56.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Buổi 1

BT Buổi 1

Buổi 2

flatlay

Buổi 3

ảnh bố cục đóng khung và ảnh bố cục đường dẫn

BTCK

Chân dung

Bằng Giỏi
PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 51.2
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 50.3
Illustrator
Giảng viên:
Lê Thanh Huyền
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

BUỔI 2 - Tạo hình nâng cao

BUỔI 3 - Typography

BUỔI 4 - Màu sắc & Bố cục

Buổi 4 Layout

BUỔI 5+6 - Logo/Infographic

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK AI

STUDY PACK Hà Nội - 9 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 48.3
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN B1

BTVNB2

BTVN B2

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

BTCK

Bằng Khá