Tìm kiếm
Nguyễn Cẩm Giang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
hust
Học tại
Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
2390 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
13/08/2019
Liên hệ
Kỹ năng
Flatlay

2019-11-12 09:15:51 · 458 views

collage

2019-10-23 15:57:59 · 684 views

Layout

2019-10-23 13:19:51 · 573 views

Bai tap buoi 2- Nguyen Cam Giang

2019-10-11 16:31:17 · 675 views

AI - Danh Sách Chờ
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 58.1
Power Point
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
PR 57.2 (cơ sở 5)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PT 56.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

Buổi 1

Buổi 2

Flatlay

Buổi 3

BTCK

PS 55.1
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN 1

BTVN 2

Bai tap buoi 2- Nguyen Cam Giang

BTVN 3

collage

BTVN 4

Layout

BTVN 5

BTVN 6

BT CUỐI KÌ

PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0