Tìm kiếm
Đỗ Thị Đài Trang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
THPL
Học tại
FTU
Dự án đã thực hiện
24 dự án
Số lượt xem
17632 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
09/09/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
[ POSTER 1 ]

2020-08-31 00:30:05 · 648 views

[ ID - BT3 ]

2020-01-11 18:35:43 · 542 views

[ ID - BT2 ]

2020-01-08 20:47:54 · 440 views

[ ID - BT1 ]

2020-01-08 12:48:29 · 629 views

[ BTCK PR ]

2019-12-27 15:46:07 · 869 views

[ BT02 ]

2019-12-12 21:42:21 · 497 views

[ PR - BT1 ]

2019-12-10 23:08:05 · 952 views

Portrait

2019-11-28 16:40:46 · 970 views

Lalame

2019-11-28 15:33:37 · 561 views

[ Flatlay ]

2019-11-28 12:09:04 · 1022 views

[ Bố cục đường dẫn ]

2019-11-19 09:48:54 · 460 views

[ PT - BT3 ]

2019-11-19 09:40:21 · 460 views

[PT - BT1]

2019-11-07 09:37:34 · 893 views

[ PS 55.2 - BTCK ]

2019-11-03 20:47:27 · 419 views

[PS - BT3]

2019-10-25 17:38:31 · 842 views

[ PT - BT5 ]

2019-10-24 12:47:38 · 1074 views

[ PT - BT2 ]

2019-10-14 16:03:29 · 553 views

[ PS - BT1 ]

2019-10-10 00:46:23 · 504 views

[ BTCK - AI ]

2019-10-03 08:59:50 · 752 views

[ BTVN 4 ]

2019-10-01 19:00:41 · 424 views

[ BTVN 5 ]

2019-09-25 18:25:38 · 1986 views

[BTVN 3]

2019-09-18 14:42:18 · 439 views

[ BTVN 1 ]

2019-09-16 18:31:56 · 929 views

[ BTVN 2 ]

2019-09-16 18:13:57 · 767 views

UI - UX - Danh Sách Chờ
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 65.1
Power Point
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BT TUẦN 1

[ POSTER 1 ]

BT TUẦN 2

BT CUỐI KÌ

ID 58.1
InDesign
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Nguyễn Tài Sơn
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

[ ID - BT1 ]

BTVN Buổi 2 - Bố cục

[ ID - BT2 ]

BTVN Buổi 3 - Typography

[ ID - BT3 ]

ID - Danh Sách Chờ
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 57.3 (Cơ sở 5)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

[PREMIERE 57.3] BTVN Buổi 1

[ PR - BT1 ]

[Premiere 57.3] BTVN Buổi 2

[ BT02 ]

[PREMIERE 57.3] BÀI TẬP CUỐI KỲ

[ BTCK PR ]

Bằng Giỏi
PT 56.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Buổi 1

[PT - BT1]

Buổi 2

[ Flatlay ]

Buổi 3

[ Bố cục đường dẫn ]

BTCK

Portrait

Bằng Giỏi
PS 55.2
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

[ PS - BT1 ]

BTVN B2

[ PT - BT2 ]

BTVN B3

[PS - BT3]

BTVN B4

BTVN B5

[ PT - BT5 ]

BTCK

[ PS 55.2 - BTCK ]

PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 54.1
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Hải Long
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

[ BTVN 1 ]

BTVN BUỔI 2 - Tạo hình nâng cao

[ BTVN 2 ]

BTVN Buổi 3 - Thiết kế thiệp sinh nhật

[BTVN 3]

BTVN Buổi 4 - Thiết kế Poster sự kiện

[ BTVN 4 ]

BTVN Buổi 5 - Thiết kế Logo

[ BTVN 5 ]

BTCK - THIẾT KẾ LOGO HOẶC THIẾT KẾ INFOGRAPHIC

[ BTCK - AI ]

Bằng Giỏi