Thân Văn Minh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Canon Việt Nam
Học tại
Đại Học Bách Khoa Hà Nội - HUST
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
8983 lượt
Thành viên từ
09/07/2020
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK PR 69.1

2020-12-10 02:40:04 · 549 views

BVN B1

2020-11-19 01:26:10 · 582 views

BTCK

2020-11-11 19:15:30 · 440 views

Bài tập tuần 1

2020-08-30 21:55:11 · 1266 views

BVN B5

2020-08-13 22:10:58 · 1120 views

Bài tập giữa kì

2020-08-11 22:58:31 · 1729 views

Motor Trend Magazine Cover

2020-08-03 22:25:33 · 696 views

On my way

2020-07-30 23:34:22 · 1427 views

Spider man

2020-07-30 23:33:50 · 1174 views

PR 69.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BVN buổi 1

BVN B1

BVN buổi 2

Bài giữa kì - buổi 4

Bài cuối kì

BTCK PR 69.1

PT 68.3
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

Buổi 1

Buổi 3

BTCK

BTCK

PT - Danh Sách Chờ
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 66.2
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PP 65.1
PowerPoint
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BT TUẦN 1

Bài tập tuần 1

BT TUẦN 2

BT CUỐI KÌ

AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 64.6
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN 1

On my way

BTVN 2

Motor Trend Magazine Cover

BTVN 3

BTVN 4

Bài tập giữa kì

BTVN 5

BVN B5

Bài Tập Cuối Kỳ

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0