Lê Quốc Duy

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Tu do
Học tại
Đại Học Luật Hà Nội - HLU
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
13811 lượt
Thành viên từ
17/07/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Số 1 Lê Quốc Duy

2020-11-19 17:44:24 · 595 views

BTVN-1 Quốc Duy

2020-09-23 23:09:24 · 1163 views

BTVN Số 3 [Color Me]65.1

2020-09-02 22:24:26 · 1220 views

Lê Quốc Duy [Color Me] 65.1

2020-08-31 22:16:46 · 1671 views

Lê Quốc Duy [Color Me]65.1

2020-08-25 17:44:13 · 1727 views

Lê Quốc Duy [64.3]

2020-08-23 19:26:38 · 1465 views

Lê Quốc Duy - ColorMe [64.3]

2020-08-16 22:14:26 · 1097 views

Lê Quốc Duy BTVN số 2 [ColorMe]643

2020-08-04 19:50:08 · 2160 views

LÊ QUỐC DUY (BTVN SỐ 2) Colorme 643

2020-08-04 19:41:45 · 1464 views

Lê Quốc Duy - BTVN Buổi 1

2020-08-01 22:33:41 · 1249 views

PT 71.3
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Quang Hiếu
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
AE 69.1
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài Tập Về Nhà Buổi 1

BTVN Số 1 Lê Quốc Duy

Bài tập về nhà buổi 2

Bài Tập Về Nhà Buổi 3

Bài Tập Giữa Kì

Bài Tập Cuối Kì

AI 66.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN-1 Quốc Duy

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Buổi 3 - Typography

Buổi 4 - Màu sắc

BÀI TẬP CUỐI KÌ

PS 65.1
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN 1

Lê Quốc Duy [Color Me]65.1

BTVN 2

Lê Quốc Duy [Color Me] 65.1

BTVN 3

BTVN Số 3 [Color Me]65.1

BTVN 4

BTVN 5

BTCK

PR 64.3
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN B1

Lê Quốc Duy - BTVN Buổi 1

BTVN B2

Lê Quốc Duy BTVN số 2 [ColorMe]643

BTVN Giữa kỳ

Lê Quốc Duy - ColorMe [64.3]

BTVN Cuối kỳ

Lê Quốc Duy [64.3]

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0