Bùi Tiến Đạt

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
chưa
Học tại
...
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
1525 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Thành viên từ
22/03/2021
Lần cuối Online
11-02-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BT giữa kỳ

2022-01-27 22:02:43 · 6 views

Bài tập cuối kỳ

2022-01-27 19:11:17 · 27 views

BT buổi 2 - TienDat

2022-01-11 16:30:38 · 81 views

BT buổi 1

2022-01-07 00:36:04 · 75 views

Bt giữa kỳ_thiết kế layout

2021-12-06 11:47:18 · 48 views

BTVN buổi 5

2021-12-05 23:53:25 · 49 views

Bài tập cuối kỳ

2021-12-05 11:49:07 · 54 views

BTVN 2

2021-11-28 11:52:41 · 55 views

BTVN buổi 1 - CR7

2021-11-17 11:25:34 · 73 views

Bùi Tiến Đạt

2021-04-13 17:54:50 · 152 views

Tiến Đạt

2021-04-08 18:06:49 · 182 views

Tiến Đạt

2021-04-08 18:06:16 · 531 views

Bùi Tiến Đạt

2021-04-01 17:25:55 · 192 views

PR 84.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BVN buổi 1

BT buổi 1

Bài tập buổi 2

BT buổi 2 - TienDat

Bài tập giữa kỳ

BT giữa kỳ

Bài tập cuối kỳ

Bài tập cuối kỳ

Bằng Giỏi
PR - Danh Sách Chờ
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 83.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PS 82.7 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN buổi 1

BTVN buổi 1 - CR7

BTVN buổi 2

BTVN 2

BTVN buổi 3

BT giữa kỳ

Bt giữa kỳ_thiết kế layout

BTVN Buổi 5

BTVN buổi 5

BT cuối kỳ

Bài tập cuối kỳ

Bằng Giỏi
AE 76.5 (Online)
After Effects
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 73.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

Bùi Tiến Đạt

BTVN BUỔI 2

Tiến Đạt

BTVN BUỔI 3

Tiến Đạt

BTVN BUỔI 4

Bùi Tiến Đạt

BTVN BUỔI 5 + 6

BÀI TẬP CUỐI KÌ